An Kavramı Bağlamında Çağrı Saray’ın Desenleri

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2353-2359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu metinde farklı tarihlerde üretmiş olduğum 3 yapıt, an kavramı bağlamında incelenmektedir. Felsefe tarihine baktığımızda ‘an’, felsefeciler tarafından zaman kavramıyla ilişkili bir kavram olarak ele alınmaktadır. Bu yüzden, öncelikle felsefede ‘an’ın anlam olarak neye tekabül ettiğine ilişkin tarihsel süreç anlatılmaktadır. Ardından ürettiğim işlerin çıkış noktasını açıklayan ve hem biçimsel hem de içeriksel anlamda üretim süreçlerine dair metinler yine bu kavramla ilişkilendirilerek sunulmaktadır. Ayrıca bu metin, akademik olarak lisansüstü eğitimdeki eser metni yazımında olduğu gibi, kişinin (yapıtı üreten sanatçının) kendi ürettiği işler üzerine yazdığı bir çalışma olarak da değerlendirilmelidir. Sosyal bilimlerdeki makale yazma metodolojisine denk düşen bu yöntem, güzel sanatlar alanında makale yazımına dair yöntem önerisi olarak da düşünülebilir.

Keywords

Abstract

This text analyses three different artworks I produced in different points in time in the context of momentariness. When philosophy is considered, philosophers have always tackled with the “moment” as a concept related to time. Therefore, the first part of the text explains the course of history that’s relevant to what a “moment” means in philosophy. Afterwards, other pieces of writing that explore my artworks’ points of origin and that concern, both morphologically and contextually, the production processes are presented in relation to the concept of moments. This text also should be considered as a study written by the artist about their own artworks; just like the academic artwork text writing in graduate education. This approach, parallel to the methodology of writing academic articles in social sciences, can also be considered as a proposition for a method of academic writing in the field of fine arts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics