Küresel Çapta Girişimler: Unicorn Şirketler

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1852-1861
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik kavramı geçmişten günümüze kadar farklı alanların ilgisini çekmiş ve araştırma konusu olmuştur. Girişimciliğin başta ülke ekonomisine olmak üzere işletmelere, istihdama, toplumsal refaha katkısı büyüktür. Son yıllarda teknolojideki gelişmelerle girişimcilik kavramı da farklı bir boyut kazanmış ve tekno-girişimcilik kavramı ortaya çıkmıştır. Tekno-girişimler daha geniş kitlelere ulaşarak küresel çapta büyümektedirler. Son yıllarda bazı tekno-girişimler uyguladıkları stratejilerle ve aldıkları yatırımlarla şirket değerlerini çok kısa sürede 1 milyar dolara çıkarmayı başarmışlardır. Günümüzde şirket değeri 1 milyar doları bulan şirketlere unicorn şirket denmektedir. Çalışmanın amacı unicorn şirketlerin bu başarıyı elde etmelerini sağlayan ortak özelliklerini ortaya koymaktır. Unicorn şirket kavramı ve özellikleri açıklanarak dünyadaki unicorn şirketler ülke, kuruluş yılı, faaliyet alanları bazında incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi uygulanmıştır. Örnek olay incelemesi bağlamında Airbnb şirketi incelenerek unicorn olma süreci açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

The concept of entrepreneurship has attracted the attention of various fields from past to present and has been the subject of research. Contribution of entrepreneurship to business, employment, social wealth, and especially to country's economy is great. In recent years, with development of technology,the concept of entrepreneurship has gained a different dimension and the concept of techno-entrepreneurship has emerged out. Techno-enterprise have been growing globally, reaching wider audiences. In last years, some of the techno-enterprise have managed to increase the company's value to $1 billion within a very short time with their strategies they implemented and the investments they received. Nowadays, the companies which have a worth one billion dolars are called "unicorn company". The aim of the study is to reveal the common features of unicorn companies that achieve this success. Unicorn company concept and its properties are explained and unicorn companies in the world are examined on the basis of country, year of foundation and fields of activity. Case study, one of the qualitative research methods, was applied in the study. In the context of the case study, the Airbnb company was examined and the process of becoming a unicorn was explained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics