2001 Makedonya İç Çatışmasında Savaş Hukuku İhlalleri

Author:

Year-Number: 2020-61
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1791-1802
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kosova’da meydana gelen gelişmelerin tetiklemesi, Arnavutların daha fazla hak iddiası, bu gelişmelere Makedon hükümetinin önlem almaması ve bir yatıştırma politikasının belirlenememesi nedeniyle 2001 yılında, Makedonya’da etnik gruplar arasındaki öfke büyümüştür. Artan öfke daha sonra çatışmalara dönüşmüştür. Nitekim çatışmalar sırasında Makedonya silahlı kuvvetlerinin dikkatsizliğinden veya kasıtlı eylemlerinden dolayı kültürel varlıklar zarar görmüş ve tahrip edilmiştir. Bu bağlamda sadece NLA değil, Makedonya da savaş hukuku ihlallerinde bulunmuştur. İnceleme sırasında ise uluslararası nitelikte olmayan bir çatışma özelliği taşıyan 2001 Makedonya krizi, olaylar üzerinden incelenecek ve 1977 Ek II No’lu Protokol’de yapılan düzenlemelerden yararlanılacaktır. 2001 Makedonya krizinin, tarihsel, politik, siyasi, sosyolojik nedenleri Türkçe literatürde incelendiği bilinmektedir. Fakat Makedonya’da meydana gelen çatışmaların, hukuki boyutu Türkçe literatürde yer almadığı, savaş hukuku ihlalleri bağlamında incelenmediği saptanmıştır. Bu nedenle yabancı literatürden, yabancı gazetelerden, ICTY raporlarından da faydalanılarak kriz sürecinde yaşanmış olan savaş hukuku ihlalleri her iki çatışan taraf ölçeğinde ortaya koyulacaktır. Çalışmada NLA’nın self determinasyon iddialarının meşru olup olmadığı kritiği yapılacak, ardından ayırt etme, gereksiz acıya sebebiyet vermeme, orantılılık ve askeri gereklilik ilkeleri bağlamında savaş hukuku ihlalleri saptanacaktır.

Keywords

Abstract

In 2001, loathing among ethnic groups grew in Macedonia due to triggering of developments in Kosovo, claims of Albanians more warrant and the Macedonia government’s failure to take action against these developments and a conciliation policy. Afterwards increasing loathing turned to conflicts. As a matter of fact, cultural assets have been damaged and destroyed due to carelessness or deliberate actions of Macedonian armed forces during the conflicts. In this context, not only the NLA, but also Macedonia has violated the law of war. During the examination the 2001 Macedonia crisis, which is a non-international conflict, is analyzed based on case studies, and the regulations in the 1977 App. II Protocol are made use of. It is known that the historic, politic, diplomatic and sociologic reasons of the 2001 Macedonia crisis were explored in the Turkish literature. However, it was noted that the legal perspective of the conflict in Macedonia and the law of war violations were not examined in the Turkish literature. Thus, the law of war violations of both contending parties are revealed through the use of international literature, international newspapers and ICTY reports. The current study not only reviews whether NLA’s claims of self-determination were legal, but also ascertains the law of war violations based on the principles of discernment, necessity of military, not causing unjustifiable pain and proportionality.

Keywords