Kültürel Miras Kapsamında Turist Rehberlerinin Animasyon Hizmetlerini Değerlendirmesi

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : null
Konu :
Number of pages: 1231-1236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, turist rehberlerinin kültürel miras kapsamında animasyon hizmetlerini değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Kasım- Aralık 2019 tarihleri arasında veri formu yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada seyahat acentelerine bağlı turist rehberleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Turist rehberlerine acenteler yoluyla 70 adet veri formu dağıtılmış geçerli olan 63 adet veri formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda turist rehberlerinin belirlediği 48 adet metafora ulaşılmıştır. Elde edilen veriler metafor yorumlama yoluyla yorumlanmış ve ortak özelliklere sahip olan metaforlar 3 alt kategoriden oluşturulmuştur. Araştırmada turist rehberlerinin en çok kullandığı metafor sırasıyla Altın, Tarih, Mücevher, Pırlanta, Para Zenginlik ve Miras metaforu olmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed that tourist guides evaluate animation services within the scope of cultural heritage. For this purpose, phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods, was used. The data of the research were collected between November and December 2019 with the help of the data form. In the research, tourist guides attached to travel agencies are the sample of the research. 70 data forms were distributed to the tourist guides through agencies, and 63 valid data forms were evaluated. As a result of the research, 48 metaphors determined by tourist guides were reached. The data obtained were interpreted through metaphor interpretation and metaphors and common features were formed from 3 sub-categories. The most used metaphor of tourist guides in the research was Gold, History, Jewelery, Diamond, Money Richness and Heritage metaphor respectively.

Keywords


 • Kemer, E. (2020). “Kültürel Miras Kapsamında Turist Rehberlerinin Animasyon Hizmetlerini Değerlendirmesi”, International

 • Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 59; pp:1231-1236. KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA TURİST REHBERLERİNİN ANİMASYON HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ Evaluation Of Animation Services Of Tourist Guides Within The Scope Of Cultural Heritage Dr. Ebru KEMER Mustafa Kemal Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hatay/TÜRKİYE ORCID ID: 0000-0002-7620-6297 ÖZET Bu araştırmada, turist rehberlerinin kültürel miras kapsamında animasyon hizmetlerini değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Kasım- Aralık 2019 tarihleri arasında veri formu yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada seyahat acentelerine bağlı turist rehberleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Turist rehberlerine acenteler yoluyla 70 adet veri formu dağıtılmış geçerli olan 63 adet veri formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda turist rehberlerinin belirlediği 48 adet metafora ulaşılmıştır. Elde edilen veriler metafor yorumlama yoluyla yorumlanmış ve ortak özelliklere sahip olan metaforlar 3 alt kategoriden oluşturulmuştur. Araştırmada turist rehberlerinin en çok kullandığı metafor sırasıyla Altın, Tarih, Mücevher, Pırlanta, Para Zenginlik ve Miras metaforu olmuştur. Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Animasyon Hizmetleri, Turist Rehberleri

                                                                                                    
 • Article Statistics