Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi Bakımından Dönüşümsel Seyahat: Türkiye’deki Potansiyel Dönüşümsel Seyahat Destinasyonlarının Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-59
Language : null
Konu :
Number of pages: 1268-1281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turistik talebi arttırmak ve turizmden gelir elde etmek isteyen ülkeler turizmi çeşitlendirmeya çalışmaktadır. Günümüz turizm rekabet koşullarının zor olması nedeni ile turizmde başarılı olmak için farklı turizm çeşitlerinin turistlere sunulması gerekmektedir. Dönüşümsel turizm faaliyetleri son yıllarda üzerinde durulan farklı bir turizm çeşididir. Bu turizm çeşidi içinde yapılan dönüşümsel turizm seyehatleri, turizmin çeşitliliğini arttıran bir seyahat türüdür. Bu çalışmada ulaşılmak istenen amaç, dünya genelinde dönüşümsel turizm seyahatleri ile turizm geliri elde eden ülkeler göz önüne alınarak, Türkiye’deki dönüşümsel seyahat noktalarının belirlenmesidir. Bu turistik destinasyonların belirlenmesi ve turistlere sunulması önem arz etmektedir. Bu sayede, Türkiye içindeki potansiyel dönüşümsel turizm destinasyonlarının ortaya konulması sağlanabilir. Dönüşümsel seyahat destinasyonlarının belirlenmesi, sürdürülebilir turizm geliri ve talebinin sağlanmasında doğrudan etkili olmaktadır. Literatürde, Türkiye ile ilgili kaynakların çok az olduğu tepit edilmiş olduğundan, çalışmada dönüşümsel turizm ve dönüşümsel seyahat kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma, literatür taraması olarak yapılmış olup, dünyada dönüşümsel turizmin etkilerine yer verilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’deki potansiyel dönüşümsel turizm destinasyonları belirtilerek, dönüşümsel seyahat nedenleri de ortaya konulmuştur. Bu çalışma ile hedeflenen, dönüşümsel turizm ve dönüşümsel seyahat konularında eksik kalmış olan literatür taramasının tamamalanması ve de Türkiye turizminde yeni bir turizm çeşitliliğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, dünya genelindeki dönüşümsel seyahat destinasyonları belirlenerek, Türkiye’deki benzer destinasyonlar öneri olarak sunulmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de belirtilen destinasyonların neden dönüşümsel seyahatlere uygun olacağına yönelik olarak bilgiler verilmektedir.

Keywords

Abstract

Countries that want to increase tourist demand and earn income from tourism are trying to diversify tourism. Due to the difficult conditions of today's tourism competition, different types of tourism must be offered to tourists in order to be successful in tourism. Transformational tourism activities are a different type of tourism that has been emphasized in recent years. Transformational tourism travels within this type of tourism are a type of travel that increases the diversity of tourism. To reach the desired goal in this study, tourism travels worldwide with transformational considering the countries that experienced revenue from tourism is to determine the transformational travel destination points in Turkey. It is important to identify these tourist destinations and offer them to tourists. In this way, it can be provided to reveal the transformational potential tourism destinations in Turkey. The determination of transformational travel destinations is directly effective in ensuring sustainable tourism income and demand. In the literature, it is the source for Turkey has been recovered at the very least, have attempted to explain the concepts of transformational tourism and transformational journey. The study was conducted as a literature review and the effects of transformational tourism in the world are included. However, specifying the transformational potential tourism destinations in Turkey, it has been demonstrated in the transformational journey reasons. This study targeted, finished your transformational journey of transformational tourism and missing have stayed with literature on the topics of tourism and also the discovery of a new variety of tourism in Turkey. In this context, transformational travel destinations was determined in the world, similar destinations in Turkey are presented as suggestions. In the study, information is given about the suitability of transformational journeys of the specified destinations in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics