Yargı Kararları Özelinde Türk Vergi Mevzuatında Yeniden Değerleme

Author:

Year-Number: 2020-58
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1062-1069
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli ve hissedilir artışı ifade eden enflasyon, işletmelere dahil iktisadi kıymetlerin nominal değerlerini sabit tutarken, reel değerlerini yükseltmektedir. Sabit kıymetlerin gerçek değerine yükseltilmesi işlemi olan yeniden değerleme, enflasyondan kaynaklanan gerçek olmayan karların önlenerek, gerçek karlarının tespit edilmesine olanak tanır. Bu güncelleme ile işletmeler gereksiz vergi yükünden kurtulmakta, sabit kıymetlerinin yenilenmesi için gerekli fonları oluşturmaktadır. Mevcut sermayenin korunması, işletmelere ait mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği, gerçek olmayan kazançların vergilendirilmesinin önlenmesi gibi pek çok faydası bulunan yeniden değerleme kavramı ise uzun süredir enflasyonla mücadele halinde olan ülkemizdeki iktisadi işletmeler için de hayati öneme sahiptir. Çalışmada yeniden değerlemenin hukuki kaynakları, amacı, kapsamı ve nasıl hesaplandığı açıklandıktan sonra yeniden değerlemeye ilişkin bazı Danıştay kararları ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Inflation, which represents a continuous and noticeable increase in the general level of prices, keeps nominal values of economic assets included in enterprises constant and increases their real values. The revaluation process, which is the process of raising the fixed assets to their real value, allows the real profits to be determined by preventing unrealistic profits from inflation. With this update, businesses get rid of the unnecessary tax burden and create the necessary funds to renew their fixed assets. The concept of revaluation, which has many benefits such as the protection of the existing capital, the accuracy and reliability of the financial statements of the enterprises, and the prevention of the taxation of unrealistic gains, is also vital for the economic enterprises in our country which has been struggling with inflation for a long time. After explaining the legal sources, purpose, scope and how it is calculated in the study, some decisions of the Council of State regarding revaluation will be discussed.

Keywords