Türk Kamu Personelinde Atalet Üzerine Bir Alan Araştırması

Author:

Year-Number: 2020-58
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1207-1217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Türk kamu kurumlarında çalışan personelin atalet durumlarını, kamu personelini atalete sürükleyen sebepleri, ataletin örgütsel sonuçlarını, gözlemlenen atalet davranışlarının türlerini ve kamu çalışanlarında ataletin nasıl önlenebileceğini araştırmak amaçlarıyla gerçekleştirilmiştir. Muğla İlinde çalışan 16 en kalabalık personel sayısına sahip kamu kurumu yöneticileriyle yapılan derinlemesine mülakatlardan elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre kamu personellerinde en fazla gözlemlenen atalet davranışı çoğunlukla çalışma koşullarından kaynaklanan, verilen görevleri ötelemedir. Bu durum hem çalışanlar arasında çatışmalara sebebiyet vermekte, hem de örgütün kurumsal imajına zarar vermektedir. Ayrıca sonuçlar bize kamuda atalet duygusunu önlemek adına şeffaf performans sistemi uygulanması, yönetim ile iletişimin güçlendirilmesi ve çalışanların mali haklarında iyileştirmeler yapılması gerektiğini göstermiştir.

Keywords

Abstract

The aims of this study are to determine the inertia level of the state employees, to list the reasons of inertia, to understand the organizational consequences and behavioural types of inertia and to research how to prevent inertia at the state employees. According to the in-depth interviews with 16 public managers which have the most crowded employee numbers working in Mugla, postponing given tasks mostly stemming from the business conditions is the mostly observed inertia behaviour throughout state employees. This both causes conflicts between employees and damages the corporate image of the organization. Also, the results show us that to prevent inertia at public sector, implementing clear performance systems, enpowering the communication with managers and making improvements on the financial rights of the employees are needed.

Keywords