İnsan İhtiyaçaları Teorisinin Perspektifinde Ermenistan – Azerbaycan: Karabağ Sorunu

Author :  

Year-Number: 2020-58
Language : null
Konu :
Number of pages: 1178-1188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Ermenistan ve Azerbaycan devletleri arasındaki Karabağ sorununun çözümüne engel olan etgen olarak tarafların giderilmeyen ihtiyaçlarının çatışmanın yaranmasında ve çözüme ulaşma yolunda önemi açıklanmaktadır. Güvenlik ve Kimlik ihtiyaçlarının ve bu bağlamda güvensizlik duygusunun çatışmanın çözüme ulaşmasında rolü incelenmektedir. Çatışmanın gerek iki komşu devlet arasında gerekse de bölge jeopolitiğinde neden olduğu sorunlar çatışmanın çözüme ulaştırılmasının önemini göstermektedir. Çalışma, bunu göz önünde bulundurup yapılan çözüm önerilerine de değinerek çatışmanın mutlak pozitiv sonuca ulaşmasında ihtiyaçların giderilmesi ve güven duygusunun oluşturulmasının gerekliliğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

This article aims to clarify the importance of unmet needs of each two sides which effected on emerging and solving process of Karabagh conflict between Armenia and Azerbaijan. The role of security and identity needs and on this context a sense of insecurity is scrutinized as the main way of conflict resolution. The problems caused by the conflict both between the neighboring states and in the geopolitics of the region show the importance of resolving the conflict. The study emphasizes the necessity of resolving the needs and creating a sense of mutual trust in order to achieve the absolute positive result of the conflict, by considering this and also mentioning the proposed solutions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics