Türkiye, Finlandiya ve Singapur’un Ortaöğretime Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 711-717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin gelişmelerinde eğitim politikaları etkilidir. Ortaöğretim, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda akademik ve mesleki alanlarda eğitim aldıkları dönemi kapsamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin akademik ya da mesleki eğitim alanlarına yerleştirilmelerinde ortaöğretime geçiş sistemleri yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Türkiye, Finlandiya ve Singapur’un ortaöğretime geçiş sistemlerinin karşılaştırılmasıdır. Türkiye’de ortaöğretime geçişte birçok sınav değişikliği yaşanmıştır. Bu amaçla günümüze kadar gerçekleştirilen sına sistemleri LGS, OKS, SBS ve TEOG sınav sistemleridir. Bu sınavlarda gerçekleştirilen değişiklikler sınava dâhil olan ders sayıları ve soru dağılımları alanlarında gerçekleştirilmiştir. Yapılan son düzenleme ile birlikte LGS merkezi sınavı ve mahalli yerleştirme ile ortaöğretime geçiş sağlanmaktadır. Araştırma bulgularına göre Finlandiya ve Singapur PISA sınavında en başarılı olan ülkeler arasında yer almaktadır. Singapur ortaöğretime geçişte sınav uygulamasına sahiptir. Ancak Finlandiya’da ortaöğretime geçişte sınav uygulanmamaktadır. Finlandiya’da ortaöğretim geçişte öğretmen görüşleri etkili olmaktadır. Finlandiya ve Singapur eğitim sistemlerindeki farklılıklara rağmen PISA’da başarılı olan iki ülkedir. Bundan dolayı bu iki ülke Türkiye’nin ortaöğretime geçiş sistemleri karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Education policies are effective in the development of countries. Secondary education covers the period in which students receive education in academic and professional fields in line with their interests and abilities. In this context, transition systems to secondary education help students to be placed in academic or vocational education areas. The aim of the research in this direction, Turkey, Finland and Singapore to compare the transition to secondary education system. There had been many changes in the transition to secondary education exams in Turkey. For this purpose, the testing systems carried out to date are LGS, OKS, SBS and TEOG exam systems. The changes made in these exams were made in the number of lessons and question distributions included in the exam. With the last arrangement, transition to secondary education is provided with LGS central exam and local placement. According to the research findings, Finland and Singapore are among the most successful countries in the PISA exam. Singapore has examination practice in transition to secondary education. However, no exam is applied in transition to secondary education in Finland. Teachers' opinions are effective in secondary education transition in Finland. Despite differences in education systems, Finland and Singapore are two successful countries in PISA. Therefore, these two countries were compared Turkey's transition to secondary education systems.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics