Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri: Türk Kızılay Ve Yeryüzü Doktorları Instagram Sayfası Örnekleri

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 52-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medya günümüzde giderek yaygınlaşan, hem bireyler hem de kurumlar açısından büyük bir öneme sahip olan iletişim araçlarından biri haline gelmektedir. Sosyal medya kullanımı, markalar için olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) hedef kitleleri ile iletişimleri açısından vazgeçilmez bir mecra niteliğindedir. “Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri: Türk Kızılay ve Yeryüzü Doktorları Instagram Sayfası Örnekleri” isimli bu çalışmada, Türkiye’deki STK’ların sosyal medya kullanım düzeyleri Türk Kızılay ve Yeryüzü Doktorları Instagram sayfaları kapsamında literatür taraması yapılmış, örnek olay incelemesi ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, adı geçen iki sivil toplum kuruluşunun sosyal medyayı kullanım düzeylerini ve yarattıkları etkileşimi nicel ve nitel olarak kıyaslayarak STK’ların sosyal medyadaki marka imajlarını güçlendirecek bulgulara ulaşmaktadır. Çalışma her iki STK’nın da 01.01.2018-01.08.2017 zaman dilimleri arasında, 6 aylık içerik paylaşımlarının analizi ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın bulgularına bakıldığında, Yeryüzü Doktorları’nın Instagram etkileşim oranının Türk Kızılay’ına göre daha yüksek olduğu, bunun sebebinin iki STK arasındaki görsel dil, iletişim dili ve iletişim frekansı olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Social media is becoming one of the most significant tools of communication for both individuals and institutions, getting even more widespread nowadays. The use of social media stands as an indispensable channel for brands as well as it stands as a great contributor for the communication of non-governmental organizations (NGOs) with their target audiences. This study, named as “Social Media Use Levels of Non-Governmental Organizations: Examples of the Turkish Red Crescent and Doctors Worldwide Turkey Instagram Account Examples”, contains research on social media usage level of NGOs in Turkey, including literature reviews, review of example case studies and method of content analysis within the framework of the “Turkish Red Crescent” and “Doctors Worldwide” Instagram accounts contents. The aim of this study is to compare the levels of social media usage and density of the interaction rate, created on these two mentioned NGOs social media accounts; comparing the data in quantitative and qualitative terms, to reach findings that can strengthen the brand images of NGOs in social media. The study was designed limited to analysis of content shared for 6 months, between the time period of 01.01.2018-08.01.2017. When the findings of the study are examined, it is found that the interaction rate for Doctors Worldwide Instagram account is higher than that of the Turkish Red Crescent’s. The reasons for this difference can be described related to the factors of vital language, language of communication and frequency of interaction on these two NGO accounts.

Keywords