Öznenin Deneyimsel Konumları Bağlamında Francesca Woodman

Author :  

Year-Number: 2020-56
Language : null
Konu :
Number of pages: 468-479
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özne kavramının tanımı, tarihsel süreç içinde değişen konumu ve anlamına bağlı olarak, değişiklik göstermektedir. Önceleri merkezde yer alan, tanrısal bir özne anlayışı mevcutken; günümüzde ise merkezsiz, dinamik ve olasılıklara açık, sürekli bir oluş halindeki bir özne tanımdan söz edilmektedir. Öznenin bu etkileşimli yapısını, sanatsal anlatım biçimleri aracılığıyla da okumak mümkündür. Bu çalışmada, öznenin kurulumu ve konumu bağlamında özne oluş deneyiminin fotografik dil yoluyla ifadesi Francesca Woodman’ın fotoğrafları üzerinden ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The definition of the subject concept varies depending on its changing position and meaning in the historical process. While there was an understanding of the divine subject, which was formerly in the center; nowadays, there is a definition of a subject that is decentralized, dynamic and open to possibilities and in a continuous 'becoming'. It is also possible to read this interactive structure of the subject through artistic forms of expression. In this study, the expression of the experience of becoming-subject in the context of the constraction and position of the subject through photographic language will be examined via the photographs of Francesca Woodman.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics