Türk Korku Sinemasında Vampir Filmleri: Drakula İstanbul’da Filmi Örneği

Author:

Year-Number: 2020-54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 62-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema; toplumun karşılıklı etkileşim içinde olduğu genel kabul görmüş ve üzerinde pek çok araştırma yapılan bir sanat dalıdır. Sinema gerek ortaya çıktığı yerin ve zamanın tanımlanması bakımından, gerekse toplumsal yapıyı oluşturan siyaset, ekonomi, tarih ve özellikle kültürü aktarması, toplumu anlaması bakımından iyi bir yol göstericidir. Bu çalışmada; korku tanımının yapılmasının ardından, Türk Sineması’ nda korku türünün önemli ve popüler alt türlerinden biri olan vampir filmleri incelenmiş, 1949-2015 yılları arasındaki vampir filmleri arasından seçilmiş, Türk Sineması’ nın ilk vampir filmi olan ‘‘Drakula İstanbul’ da’’ filmi çözümlenerek, sinema dili açısından biçim ve içerik özellikleriyle ilgili bulgular ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Cinema; It is a generally accepted art in which the society interacts. Describing the place and time where Cinema emerged ın terms of both the social structure of politics, economics, History and especially to transfer culture, understanding of society is a good guide. In this study; After the definition of horror, vampire films, one of the most important and popular sub-genres of horror genre in Turkish Cinema were examined, selected from vampire films between 1949-2015 and the first vampire film of Turkish Cinema, ''Dracula in Istanbul'' was analyzed, format and content in terms of cinema language findings have been put forward.

Keywords