Örgütsel Sosyalleşme Perspektif ve Modelleri

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : null
Konu :
Number of pages: 311-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel sosyalleşme bireyin bir örgütün etkili çalışanı olabilmek için yaşadığı geçiş dönemini anlatan, bu geçiş döneminde yaşanan deneyimler ve öğrenmeleri de kapsayan bir süreç olarak açıklanabilir. Bu çalışmada örgütsel sosyalleşmeyle ilgili alan yazındaki çeşitli perspektif ve model önerilerini sunmak amaçlanmıştır. Bu tartışma bireyin işi veya üyesi olduğu örgütle olan ilişkisini, bunlara karşı tutumunu önemli ölçüde etkileyen sosyalleşme dönemini daha iyi anlayabilmeyi sağlayacaktır. Örgütsel sosyalleşme çalışmaları birçok kaynaktan beslense de alanı etkileyen perspektiflerin başında modernizm ve post modernizm gelmektedir. Sosyoloji kuramları doğal olarak örgütsel sosyalleşmeyi anlamakta etkili olmuştur. Örgütsel sosyalleşme modelleri arasında taktik modelleri, aşama modeli, sürpriz ve anlamlandırma yaklaşımı, entegre yaklaşım, stres yaklaşımı, etkileşimci yaklaşımlar, çok boyutluluk ve süreklilik yaklaşımı, kapsayıcı model önerisi, çok boyutlu öğrenme odaklı örgütsel sosyalleşme modeli, entegre model ele alınmıştır. Farklı örgütlerde çalışan işgörenlerin sosyalleşme sürecini açıklayan modeller de mevcuttur. Satış elemanlarının sosyalleşme sürecini açıklayan model önerisi veya öğretmen sosyalleşmesi modeli bunlar arasında sayılabilir. Örgütsel sosyalleşme üzerine çalışırken hem genel sosyal gerçekliği etkileyen büyük kuramları hem de farklı örgütlerin kendine has doğasını anlamanın önemli olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Organizational socialization can be defined as the transition period and a process including experiences and understandings one get then. In this study it was aimed to bring an overview of organizational socialization perspectives and models. This study will provide a better understanding about socialization process which shapes employees’ relationship with the job and their dispositions profoundly. Organizational socialization has roots in different fields and perspectives, most prominent of them might be modernism and postmodernism, though. As expected, sociology theories have influenced the insight in organizational socialization models. Among numerous approaches and models, tactic models, stage model, surprise and sense-making approach, integrated approach, stress approach, interactionist perspectives, a multi domain and continuous process model, comprehensive model, a multi-level learning-focused model and integrated model are the interest of this study. There are other models focusing on the socialization processes in different sectors; examples of which are a model for the socialization of salespeople and teachers’ socialization models. In developing an understanding of socialization, it is indispensable to inspect the effect of grand theories and the contextual differences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics