İşitme Cihazı İle Koklear İmplantın Gelişim Süreçleri

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 151-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşitme kaybı, geçmişten günümüze hayatlarımızda var olan bir sağlık problemidir. Bu sağlık problemi bazı kişilerde doğuştan meydana gelebildiği gibi bazı kişilerde de sonradan oluşabilmektedir. İşitme cihazları ve koklear implantın önemi geçmişten günümüze kadar olan süreçte işitme kaybı problemi yaşayan insanların seslere kavuşmasına yardımcı aygıtlar olmuştur. Tarihsel süreç çerçevesinde işitme cihazlarının ve koklear implantların kullanım biçimleri değişmiş ve farklı şekillerde çeşitlenmiştir. Bu aygıtlar sayesinde işitme kayıplı bireyler hayatlarını sürdürebilmekte ve her geçen gün daha kaliteli ve rahat bir şekilde seslere kavuşmaktadırlar. Bu makale, işitme cihazı ile koklear implantın, geçmişten günümüze kadar olan tarihsel sürecini incelemek için derleme şeklinde yazılmıştır. Aynı zamanda bu tarihsel süreçte meydana gelen değişimlerin hangi çeşitli etkenler üzerinden olduğunu ve bilim ile teknolojinin gelişmesinin buna etkisi gibi birçok ilişkileri incelemek için yazılmıştır. Böylece işitme kayıplı bireylerin sesleri duyabilmelerine ilham olan ilk işitme cihazı ile ilk koklear implantın kimin icat ettiğini ve nasıl, ne şekilde icat edildiği, tarihsel ve gelişim süreçleri hakkında bilgilere değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Hearing loss is a health problem that has existed in our lives from past to present. While this health problem may occur congenitally in some people, it may occur later in some people. Hearing aids and the importance of cochlear implants have been devices that help people who have hearing loss problems to reach voices from past to present. In the historical process, the use of hearing aids and cochlear implants has changed and diversified in different ways. Thanks to these devices, individuals with hearing loss can continue their lives and get better quality and comfortable sounds with each passing day. This article was written as a review to examine the historical process of hearing aid and cochlear implant from past to present. At the same time, it was written to examine the various factors through which the changes occurred in this historical process and the effects of the development of science and technology on this. Thus, information about who invented the first hearing aid and the first cochlear implant, which inspired individuals with hearing loss to hear sounds, how and how it was invented, and its historical and developmental processes are mentioned.

Keywords


 • Akbulut, U. (t.y.). İşitme Cihazları 400 Yılda Mükemmel Hale Geldi. Erişim adresi: https://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2014/04/%c4%b0%c5%9e%c4%b0TME-C%c4%b0

 • HAZLARI- 400-YILDA-M%c3%9cKEMMEL-HALE-GELD%c4%b0.pdf, Erişim tarihi: 02.11.2021

 • Ases İşitme. Geçmişten Günümüze İşitme Cihazı, (2017, Ekim). Erişim adresi: http://www.asesisitme.com/blog/gecmisten-gunumuze-isitme-cihazi, Erişim tarihi: 28.11.2021.

 • Association of Late-Deafened Adults. Fundamentals Of Cochlear Implants. Erişim adresi: https://alda.org/cochlear- implants/, Erişim tarihi: 06.11.2021.

 • Association of Late-Deafened Adults. Hearing Aid Basics. Erişim adresi: https://alda.org/hearing-aid-basics/,Erişim tarihi: 30.11.2021.Atayurt Fenge, Z. Z., & Subaşıoğlu, F. (2019). "Dünyada ve Türkiye'de İşitme Engellilik: Zaman Çizelgesi", DTCF Dergisi Journal, 59(2), 1188-1207. DOI:10.33171/dtcfjournal.2019.59.2.21

 • Bayiz, Ü. (2021). Sağlık Rehberi-Koklear İmplant. Medicana. Erişim adresi: https://www.medicana.com.tr/saglik- rehberi-detay/12689/koklear-implant, Erişim tarihi: 02.11.2021.

 • Bennett, R. J., Meyer, C. J., Eikelboom, R. H., & Atlas, M. D. (2018, Eylül 12). "Evaluating Hearing AidManagement: Development of the Hearing Aid Skills and Knowledge Inventory (HASKI)", American Journal of Audiology, 27(3), 333-348. DOI: https://doi.org/10.1044/2018_AJA-18-0050

 • Cochlear. İşitme Kaybı Türleri Ve Nedenleri. Erişim adresi: https://www.cochlear.com/tr/tr/home/diagnosis-and- treatment/diagnosing-hearing-loss/types-and-causes-of-hearing-loss, Erişim tarihi: 02.11.2021.

 • Cochlear. Koklear İmplantlar. Erişim adresi: https://www.cochlear.com/tr/tr/home/diagnosis-and-treatment/how- cochlear-solutions-work/cochlear-implants, Erişim tarihi: 01.11.2021.

 • Cochlear İmplant Derneği. Türkiye'de Koklear İmplant. Erişim adresi: https://s3.eu-west- 2.amazonaws.com/soundingboard/turkish_document.pdf, Erişim tarihi: 15.11.2021.

 • Dundas, D., & Carr, S. L. (2018). "The Earlens Light-Driven Hearing Aid: Top 10 Questions and Answers", Hearing Review, 25(2), s. 1-9.

 • Eisen, M. D. (2016). History of the Cochlear Implant. Erişim adresi: https://entokey.com/history-of-the-cochlear- implant/, Erişim tarihi: 07.11.2021.

 • Gorman, B. M. (2018). "A Framework for Speechreading", 1-264, University of Dundee.

 • Graham, J. M. (2003). "From frogs’ legs to pieds-noirs and beyond: some aspects of cochlear implantation", The Journal of Laryngology & Otology, 117(9), 675-685. DOI: https://doi.org/10.1258/002221503322334477

 • Health Organization. Deafness And Hearing Loss, (2021, Mayıs). Erişim adresi: https://www.who.int/news- room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss, Erişim tarihi: 02.11.2021.

 • Hearing Aid. Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_aid, Erişim tarihi: 28.11.2021.

 • Hearing Link. How The Ear Works. Erişim adresi: https://www.hearinglink.org/your-hearing/about-hearing/how- the-ear-works/, Erişim tarihi: 30.11.2021.

 • Hearing Savers, (t.y.). What Are Hearing Aids?. Erişim adresi: https://www.hearingsavers.com.au/what-are- hearing-aids/ Erişim tarihi: 29.11.2021.

 • Kaya, B. (2021). Si-Ser İşitme Cihazları. Ülkemizde İşitme Cihazı Kullanımı. Erişim adresi: https://www.siser.com.tr/ulkemizde-isitme-cihazi-kullanimi/, Erişim tarihi:15.11.2021.

 • Nemli, N. (2015). "İşitme Kayıplı Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Değerlendirme Aracı (HEAR-QL)'nın TürkçeUyarlaması Ve 7-12 Yaş Çocuklarda İşitme Kaybının Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.

 • Northern, J. L., & Downs, M. P. (1991). Hearing in Children, 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Reno, Nevada. ISBN: 0-683-06574-2

 • Nou Tekno, (2021, Mart). İlkler Tarihi İşitme Cihazı. Erişim adresi: https://www.noutekno.com/ilkler-tarihi/isitme- cihazi.html, Erişim tarihi: 28.11.2021.

 • Seitz, P. R. (2002). "French Origins Of The Cochlear Implant", Cochlear Implants International, 3(2), 77-86. DOI: 10.1179/cim.2002.3.2.77

 • Sherman, C. (2019, Ağustos). The Senses: Hearing. Erişim adresi: https://www.dana.org/article/the-senses-hearing/U.S. Food And Drug Administration. Hearing Aids and Personal Sound Amplification Products: What to Know,(2021, Ekim). Erişim adresi: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/hearing-aids-and-personal-sound- amplification-products-what-know, Erişim tarihi: 29.11.2021.

 • Vikipedi Özgür Ansiklopedi. Kohlear İmplant. Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kohlear_implant, Erişim tarihi: 06.11.2021.

 • Vural, İ. (2018). "İşitme Cihazı Kullanımının Erişkinlerde Yaşam Kalitesine Etkisi Ve Cihaz Kullanım Sorunları", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 • World Health Organization (WHO). Deafness And Hearing Loss. Erişim adresi: https://www.who.int/health- topics/hearing-loss#tab=tab_1, Erişim tarihi: 02.11.2021.

 • Yazıcı, Z. M. (t.y.). Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı. Koklear İmplant (Biyonik Kulak)Nedir?. Erişim adresi: http://www.tkbbv.org.tr/menu/190/koklear-implant-biyonik-kulak-nedir-doc-dr-zahide- mine-yazici, Erişim tarihi: 02.11.2021.

                                                                                                    
 • Article Statistics