KALEMİYEDEN SİVİL BÜROKRASİYE GEÇİŞ: BÂBIÂLİ’NİN TEŞEKKÜLÜ

Author:

Year-Number: 2021-92
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5616-5623
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bâbıâli, Tanzimat’ın ilanından sonra Osmanlı devlet idaresinde gerçek bir hükümet olarak hakim bir güç haline gelmeye başladı. Tanzimat dönemiyle, sadrazam ile onun emrindeki bürokratlar, ülke yönetimine egemen oldular. Böylece Osmanlı devlet yönetiminde geleneksel askeri sınıfın (seyfiye) yerini Bâbıâli ofislerinden yetişen sivil bürokratlar alıyordu. Ancak bu dönüşüm, hemen Tanzimat’ın ilanıyla birlikte değil, önemli tarihsel gelişmelere dayanan belirli bir sürecin ürünüydü. Bu çalışma, Bâbıâli’nin Osmanlı devlet yönetiminde kesin bir otorite haline gelene kadarki gelişimini ele alacaktır. Bu bağlamda reforma kadar ki dönemle, Tanzimat öncesi evre iki bölüm halinde değerlendirilecektir. Bu araştırmayla Bâbıâli bünyesindeki kalemiye personelinin sivil bürokrasiye dönüşümü, örgütlenme çerçevesinde ortaya konmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

After the proclamation of the Tanzimat, the Sublime Porte began to become a dominant power as a real government in the Ottoman state administration. With the Tanzimat period, the grand vizier and the bureucrats under his command dominated the country’s administration. Thus, in the Ottoman state administration, the traditional military class (seyfiye) was being replaced by civilian bureaucrats trained in the offces of the Sublime Porte. However, this transformation was the product of a certain process based on important historical developments, not immediately with the proclamation of the Tanzimat. This study will dealt with the development of the Sublime Porte until it became a definitive authority in the Ottoman state administration. In this context, the period until the reform and the pre-Tanzimat phase will be evaluated in two parts. With this research, the transformation of the clerical staff (kalemiye) in the Sublime Porte into civil bureaucracy will be tried to be revealed within the framework of organization.

Keywords