ETİK LİDERLİĞİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2021-92
Language : null
Konu :
Number of pages: 5586-5595
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma etik liderliğin çalışan performansı üzerinde örgütsel güvenin aracılık rolünü test etmek amacıyla yapılmıştır. Etik liderlik, liderlik tarzı olarak dürüst, adaletli, çalışanların katılımını sağlayıcı ve açık iletişim ortamı oluşturması ve sosyal öğrenmeyi de sağlamıştır. Dolayısıyla çalışanlarda örgütsel güven ortamının oluşturmada etkili olduğu ve çalışanın örgüt ile özdeşleşmesini sağlamaktadır. Örgütsel güven duyulan bir işyeri ortamında çalışan kendini daha fazla motive olmuş ve enerjisini örgüte verebilmektedir. Araştırmanın sonunda etik liderliğin örgütsel güveni olumlu yönde örgütsel güvenin de çalışan performansını olumlu yönde etkilediği ve etik liderliğin çalışan performansını doğrudan etkilemediği aracı olarak örgütsel güveni kullandığı yapılan analizler sonucunda bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The study was conducted to test the mediating role of organizational trust on employee performance of ethical leadership. Ethical leadership, as a leadership style, is honest, fair, ensures employee participation and creates an open communication environment and has also provided social learning. Therefore, it is important that the organizational trust environment is effective in creating and ensuring the identification of the employee with the organization. In a workplace environment where organizational trust is respected, the employee is more motivated and able to give his energy to the organization. Ethical leadership and organizational trust organizational trust positively at the end of the study the positive impact on employee performance, organizational trust and ethical leadership and employee performance analysis that uses means that it is not directly affected as a result.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics