İSLAM HUKUKUNDAKİ KAVRAMLARIN KLASİK İKTİSATTA ALTERNATİFİ ARANMALI MI? GARAR VE CEHÂLET KAVRAMLARI ÖZELİNDE BİR TARTIŞMA

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5421-5433
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kavramlar dünyası akademik çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu temeli oluşturan dayanak noktaları, alanların kendilerine özgü dil bilimleri çerçevesinde şekillenmektedir. Geçmişte akademik alanlar daha homojen yapıya sahipken, yıllar itibariyle iç içe geçerek heterojen bir yapı kazanmıştır. Bu yapı, bazı kavramların ortak alanda yer almalarına sebep olmuştur. Bu ortak alanda yer alan kavramlar her zaman aynı anlamda kullanılmamaktadır. Bu da çalışma alanlarının teorik çerçevesini çizebilme hususunda kargaşaya yol açmaktadır. Bunun yanı sıra bazı kavramların farklı alanlarda karşılığı bulunmamaktadır. Bu eksiklik ise mevcut kavramlarla karşılanmaya çalışılmakta fakat bu durum kavram kargaşasına sebep olmaktadır. Çalışmada, İslam hukukunda yer alan garar ve cehâlet kavramlarının iktisat literatüründe yer alan risk ve belirsizlik kavramlarının ikamesi olup olamama durumu incelenmektedir. Bu bağlamda garar ve cehâlet ile risk ve belirsizlik kavramlarının kendi disiplinleri içerisindeki kullanımları incelenerek, söz konusu kavramlara ait sınırlar çizilmiştir. Zikredilen kavramlar kendi alanlarına özgü anlamlar taşımaktadır, bu nedenle birbirleri yerine kullanılmalarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The world of concepts forms the basis of academic studies. The mainstay of this is shaped within the framework of the linguistic sciences of the fields. In the past, academic fields had a more homogeneous structure and in time, they became intertwined and acquired a heterogeneous structure. This structure caused some concepts to take place in the common area. The concepts in this common area are not always used in the same sense. This leads to confusion about the theoretical framework of the study areas. In addition, some concepts do not have equivalents in different fields. This deficiency is tried to be met with the existing concepts, but this situation causes confusion. The study examines whether the concepts of gharar and ignorance in Islamic Law are substitutes of risk and uncertainty concepts in the economic literature or not. In this context, the use of the concepts of gharar and ignorance and risk and uncertainty within their own disciplines are examined and the boundaries of these concepts are drawn. These concepts have specific meanings in their own fields, therefore, it has concluded that they are not suitable to be used interchangeably.

Keywords