STOK YÖNETİMİ VE ERP: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2021-91
Language : null
Konu :
Number of pages: 5346-5366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler kuruluş amaçları gereği kar elde etmek zorundadırlar. İşletmelerin bu karlılığı sağlamaları için üretim yapma ya da hizmet etme zorunlulukları vardır. İşletmelerin müşterinin ihtiyaçlarına, müşterinin talep ettiği esnada cevap verebilmek adına depolarında bulundurdukları hammadde, yarı mamul ve mamul olarak adlandırılan tüm ekonomik değerler stok anlamına gelmektedir. İşletmelerin karlılığının ve verimliliğinin artması için stok yönetiminin etkin ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Stok yönetimi işletmelerin satın alma sürecinden başlayarak hammadde, yarı mamul ve mamul olarak tüm stoklarını kapsayan bir süreçtir. Stok yönetimi, işletmelerin üretimlerinin aksamaması ve işletme kapasitesinin doğru planlanabilmesi için önem arz eden bir konudur. İşletmeler stok yönetiminin etkinliğini arttırabilmek adına doğru stok kontrol yöntemleri ve politikalar seçmek zorundadır. İşletmeler faaliyet gösterdikleri alanlara göre farklı politikalar izleyebilmektedir. Çünkü her işletmenin doğası farklıdır. Bu sebeple stok yönetimlerini belirlerken stok maliyetlerini de göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Tüm işletmelerin en büyük arzusu minimum maliyetle maksimum kar elde etmektir. İşletmeler için elde stok bulundurmanın bazı maliyetleri vardır ve bu maliyetler matematiksel yöntemlerle hesaplanabilir. Fakat işletmeler için elde stok bulundurmamanın da bazı maliyetleri vardır ve bu maliyetleri matematiksel yöntemlerle hesaplamak oldukça zordur. Elde stok bulundurmama maliyetleri işletmeler için müşteri kaybına, itibar kaybına yol açar ve müşteriye satışlarda indirim yapılmasına sebebiyet verir. Stok yönetiminde hassas bir denge vardır. İşletmeler stok yönetim politikalarını bu hassas dengeleri gözeterek dikkatli bir şekilde belirlemek zorundadır. Bu çalışmada stok yönetiminin etkin bir şekilde nasıl sağlanacağı ve stok yönetiminde çağımızın getirdiği zorunluluklar gereği günümüzün teknolojisi olan ERP programlarının nasıl faydalar sağlayacağı açıklanmıştır. Çalışmada özel bir şirket örnek alınarak SAP sisteminde stok kontrol yönetimi uygulamalı örnekler üzerinden anlatılmıştır.

Keywords

Abstract

Businesses have to earn profits for their establishment purposes. Businesses have to produce or serve in order to achieve this profitability. All economic values called raw materials, semi-finished products and finished products that the enterprises keep in their warehouses in order to respond to the needs of the customers at the time of the customer's demand mean stock. In order to increase the profitability and efficiency of the enterprises, inventory management must be done effectively and correctly. Inventory management is a process that covers all stocks as raw materials, semi-finished products and finished products, starting from the purchasing process of the enterprises. Inventory management is an important issue in order not to interrupt the production of the enterprises and to plan the operating capacity correctly. Businesses have to choose the right stock control methods and policies in order to increase the efficiency of stock management. Businesses can follow different policies according to the fields in which they operate. Because the nature of every business is different. For this reason, they have to consider the inventory costs while determining their inventory management. The greatest desire of all businesses is to get maximum profit with minimum cost. There are some costs of holding stock for businesses and these costs can be calculated by mathematical methods. However, holding stocks has some costs for businesses, and it is very difficult to calculate these costs with mathematical methods. Costs of keeping stocks cause loss of customers, loss of prestige for businesses and cause discounts on sales to customers. There is a delicate balance in inventory management. Businesses have to carefully determine their stock management policies by considering these delicate balances. In this study, it is aimed to explain how the stock management will be provided effectively and how the ERP programs, which is today's technology, will provide benefits in stock management, through practical examples, through a private company.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics