DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ALGORİTMALAR VE YAPAY ZEKA

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5227-5238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan beynini taklit etme anlayışı ile ortaya çıkan yapay zeka, günümüzde birçok sektörün kendisinden faydalandığı bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim teknolojilerindeki kullanımına bağlı olarak halkla ilişkiler alanında da yaygın olarak kullanılmaya başlanan yapay zeka, halkla ilişkiler birimleri tarafından daha başarılı ve stratejik faaliyetler yürütmek amacıyla kullanılan bir teknoloji haline gelmiştir. Bu çalışmada halkla ilişkiler ve yapay zeka ilişkisi ele alınarak, yapay zeka yazılımlarının halkla ilişkiler alanındaki kullanım alanları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda bir yazılım değerlendirme kuruluşu olan Capterra kuruluşunun web sitesinde belirtmiş olduğu halkla ilişkiler yazılımları araştırma kapsamında derinlemesine incelenerek analiz edilmiştir. İlk bulgulara göre 101 adet yazılımın dijital halkla ilişkiler kapsamında kullanıldığı belirlenmiş olup bunların 49’u araştırmanın örneklemine uygun olarak çalışmaya eklenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer bulgu ise yazılımların dijital varlık yönetimi, iletişim yönetimi, içerik yönetimi, kampanya yönetimi, e-posta dağıtımı, basın izleme ve basın bülteni oluşturma gibi farklı özelliklere sahip olmasıdır. Bu yönüyle her yazılımın diğer yazılımlardan farklı olarak belirtilen özelliklerin birine veya birkaçına sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Artificial intelligence, which has emerged with the understanding of imitating the human brain, is now emerging as a technology that many sectors benefit from. It has also become widely used in the field of public relations due to its use in communication technologies. So, public relations departments use this technology to conduct more successful and strategic activities. In this study, the relationship between public relations and artificial intelligence was examined and the usage areas of artificial intelligence software in the field of public relations were tried to be explained. In this context, public relations software mentioned on the website of Capterra, a software evaluation organization, has been examined and analyzed in depth within the scope of the research. According to the initial findings, it was determined that 101 software was used within the scope of digital public relations, and 49 of them were added to the study in accordance with the sample of the research. Another finding within the scope of the research is that each software has different features such as digital asset management, communication management, content management, campaign management, e-mail distribution, press monitoring and press release creation. In this respect, it has been determined that each software has one or more of the specified features, unlike other software.

Keywords