OMBUDSMAN TEORİSİ: İNTERDİSİPLİNER BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2021-91
Number of pages: 5182-5190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ombudsman, tarihte 18. Yüzyılda İsveç’te ortaya çıkmış bir kamusal şikayet organdır. Temel görevi, vatandaşlardan aldığı kamusal ve yönetime dair sorunları çözmesidir. Günümüzde dünyanın neredeyse tüm devletlerinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada, yöntembilimsel düzeyde bir grand ombudsman teorisinin temel yapı taşlarının ortaya konması planlanmaktadır. Ombudsman, Aydınlanma ve siyasal liberalizm ile ortaya çıkmış bir Anglo-Sakson icadıdır. Ayrıca da postmodern bir denetim paradigmasıdır.

Keywords

Abstract

The Ombudsman is a public complaints body that originated in Sweden in the 18th century. Its main task is to solve the public and administrative problems it receives from the citizens. Today, it is practiced in almost all states of the world. In this study, it is planned to reveal the basic building blocks of a grand ombudsman theory at the methodological level. The Ombudsman is an Anglo-Saxon invention that emerged with the Enlightenment and political liberalism. It is also a postmodern auditing paradigm.

Keywords