KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE YARATTIĞI KORKU

Author :  

Year-Number: 2021-90
Language : null
Konu :
Number of pages: 4965-4969
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 Koronavirüs hastalığı (COVİD-19), dünyada yoğun ilgi gören, insanlarda fiziksel ve psikolojik endişe, korku ve kaygıya neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar hem kendilerinin hem de yakınlarının enfekte olacağı korkusunu yaşamaktadırlar. Bu korku ve endişeler insanlardaki stres düzeyini önemli oranda artırmaktadır. Eğitim sektörü de bu anlamda oldukça fazla etkilenmiştir. Yüzyüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesi, eğitimdeki geleceğe dönük belirsizlikler yükseköğretim öğrencilerinde kaygı ve endişe düzeyini yükselterek, stres faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum araştırmacıları, 2019 Koronavirüs hastalığı (COVİD-19)’nın insanlardaki psikolojik etkileri konusuna yöneltmiştir. Bu çalışmanın amacı, pandemiye bağlı değişikliklerin üniversite öğrencilerinin psikolojisi üzerindeki etkilerini belirlemektir.

Keywords

Abstract

2019 Coronavirus disease (COVID-19) is an important public health problem that attracts great attention in the world and causes physical and psychological anxiety, fear and anxiety in people. People live in fear that both themselves and their relatives will be infected. These fears and worries significantly increase the stress level in people. The education sector has also been greatly affected in this sense. The transition from face-to-face education to distance education and future uncertainties in education have increased the level of anxiety and anxiety in higher education students, leading to the emergence of stress factors. This situation has led researchers to the psychological effects of 2019 Coronavirus disease (COVID-19) in humans. The aim of this study is to determine the effects of the changes due to the pandemic on the psychology of university students.

Keywords


 • Cankurtaran, Y. (2021). “Koronavirüs Pandemisinin Yükseköğretim Öğrencilerinde Yarattığı Korku” International Social

 • Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:90; pp:4965-4969 KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE YARATTIĞI KORKU Fear of the Coronavirus Pandemic in Higher Education Students Öğr. Gör. Yeliz CANKURTARAN Amasya Üniversitesi, Sabuncu oğlu Şerefettin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Teknikler ve Hizmetler Bölümü, Amasya /Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0030-3354 ÖZET 2019 Koronavirüs hastalığı (COVİD-19), dünyada yoğun ilgi gören, insanlarda fiziksel ve psikolojik endişe, korku ve kaygıya neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar hem kendilerinin hem de yakınlarının enfekte olacağı korkusunu yaşamaktadırlar. Bu korku ve endişeler insanlardaki stres düzeyini önemli oranda artırmaktadır. Eğitim sektörü de bu anlamda oldukça fazla etkilenmiştir. Yüzyüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesi, eğitimdeki geleceğe dönük belirsizlikler yükseköğretim öğrencilerinde kaygı ve endişe düzeyini yükselterek, stres faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum araştırmacıları, 2019 Koronavirüs hastalığı (COVİD-19)’nın insanlardaki psikolojik etkileri konusuna yöneltmiştir. Bu çalışmanın amacı, pandemiye bağlı değişikliklerin üniversite öğrencilerinin psikolojisi üzerindeki etkilerini belirlemektir. Anahtar Kelimeler: Covıd-19,korku,öğrenci, ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics