TÜRKİYE’ DE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE PİYANO EĞİTİMİ ALANI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4930-4940
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; YÖK Ulusal Tez Merkezinde indekslenen ve Türkiye’de okul öncesi dönemde piyano eğitimi alanı ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin taranmasına dayalı bir inceleme çalışmasıdır. Okul öncesi piyano eğitimi, çok yönlü bir süreç olup, içerisinde dinleme, görme, nota okuma ve algılama gibi eylemlerin gerçekleştirilebildiği bir süreçtir. Kısa bir zaman dilimini kapsayan ve insan yaşamının temelini oluşturan okul öncesi dönemde başlanılan piyano eğitimi, çocuğa yaşamının her evresinde büyük getiriler sağlamaktadır. Ülkemizde okul öncesi piyano eğitimi ile ilgili çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır ve bu artış alana ilişkin Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi açısından da önemlidir. Bu açıdan okul öncesi dönemde piyano eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi ve içerik açısından değerlendirilmesi, okul öncesi dönemde piyano eğitimi alanında henüz araştırılmamış ve çalışılmamış konulara kılavuz olması açısından önem taşımaktadır. Araştırmada durum tespitine dayalı betimsel yaklaşıma dayalı ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel yaklaşım çerçevesinde doküman analizi yapılarak tezler incelenmiş ve okul öncesi dönemde piyano eğitimi alanında tamamlanan lisansüstü araştırmalar betimlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla okul öncesi dönemde piyano eğitimi alanı ile ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezinde indekslenen 1989-2020 yılları arasında, künyesine ulaşılmış 28 adet lisansüstü tez; yayın türü, yayın yılı, yayıncı cinsiyeti, üniversitesi, enstitüsü, ili, araştırma deseni, araştırma yöntemi, veri toplama aracı ve veri analiz yöntemi bakımından incelenerek; elde edilen veriler frekans ve yüzde tablosu olarak sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

This study examines the postgraduation theses indexed with Council of Higher Education Thesis regarding the piano pedagogy taken in pre-school education period in Turkey. Piano Pedagogy taken in pre-school is a versatile process which includes actions such as listening, seeing, reading notes and perceiving to be performed. These lessons taken in preschool which take place in a short period of time but form the basis of human life, provides great opportunities fort he children in each step of their life. The number of studies regarding Piano pedagogy taken in pre-school is increasing dailyin Turkey, this increment is very important with regards to overcoming the absence of sources in this field. In this respect examining postgraduate theses relating the topic of piano pedagogy taken in pre-school education and evaluating them for their content, is very important in terms of guidance fort he subjects which have not yet been researched and studied in this field. In this study, relational screening model subject to descriptive approach based assessment has been used.Within the framework of the descriptive approach theses were examined by document analysis and postgraduate studies completed in the field of Piano pedagogy taken in pre-school period were tried to be described.Fort his purpose, 28 postgraduation theses dated between 1989-2020 relating the topic of piano pedagogy taken in pre-school education in Turkey shall be examined regarding publication type, publication year, gender of Publisher university institute province research design research method, tools for data collection and data analysis method and data obtained from this research shall be interpreted and presented as frequencies and percentages.

Keywords