TÜRK OCAKLARI DÖRDÜNCÜ KURULTAY ZABITLARINDA HARS HEYETİ RAPORU

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3609-3618
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Ocağı, 25 Mart 1912’de İstanbul Divan Yolu’nda kurulmuştur. 1931 yılında kapanmış,1949’da tekrar açılmıştır.12 Eylül 1980 askeri darbesi ile, ülkedeki bütün derneklerin faaliyetleri durdurulmuş, Türk Ocağı da çalışmalarına ancak Nisan 1984'te yeniden başlayabilmiştir. Türk Ocakları, uzun geçmişin acı tecrübelerinden çıkardığı derslerle, bir milletin yeniden doğuşunda ciddi ve ağır bir sorumluluk üstlenmiştir. Türk kültürünün araştırılarak ortaya konulması, milletin bundan haberdar edilmesi, Türk Ocakları için önemli bir görev olmuştur. Türk Ocakları üyelerinin katıldıkları büyük kongre, “Kurultay” adı altında, kuruluştan beri her yıl toplanmıştır. Genel Merkez Ankara’ya alındıktan sonra, yeniden açılışın ilk yıldönümünden başlayarak, kurultaylar da her yıl yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın da büyük desteğine sahip olan Türk Ocakları’ndaki çalışmalar, böylece, yeniden hız kazanmıştır. Çalışmamızda kaynak olarak kullandığımız Türk Ocakları Kurultayı Zabıtları 1927 yılına aittir. Türk Ocakları’nın dördüncü kurultayı, 23 Nisan 1927 Cumartesi günü, saat 14.00’te Ankara’da çalışmalarına başlamış, çalışmalarını 1 Mayıs 1927 Pazar günü tamamlamıştır. Çalışmamıza esas olan Türk Ocakları Dördüncü Kurultay Zabıtlarında, ilk kez düzenli bir rapor halinde sunulan Hars Heyeti Raporu ekseninde Türk Ocakları’nın Türkiye genelindeki faaliyetleri incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Kurultay, Türk Ocağı, Hars.

Keywords

Abstract

Turkish Hearths was founded on March 25, 1912 in Istanbul. It closed in 1931 and reopened in 1949. It was opened in 1984 after September 12, 1980. Turkish Hearths has undertaken a serious and heavy responsibility. Researching Turkish culture has been an important task. The great congress has been convened every year since its establishment under the name of “Assembly”. While the Republic is creating its own institutional structure, it is the duty of the Turkish Hearths to facilitate the development and reach of the public of this new order. Mustafa Kemal Atatürk and his entourage showed a close interest in the Turkish Hearths, which was commissioned to explain the reforms to the public. The activities of Turkish Hearths throughout Turkey within scope of the report of culture committee which was presented in case of neat report firstly in fourth council official reports of Turkish Hearths will be analysed. Keywords: Assembly, Turkish Hearths, Culture.

Keywords


 • Altuncuoğlu, N. (2021). “Türk Ocakları Dördüncü Kurultay Zabıtlarında Hars Heyeti Raporu” International Social Sciences

 • Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:87; pp:3609-3618 TÜRK OCAKLARI DÖRDÜNCÜ KURULTAY ZABITLARINDA HARS HEYETİ RAPORU Culture Committee Report In Fourth Turkısh Hearths Assembly Dr. Öğretim Üyesi. Neslihan ALTUNCUOĞLU Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kayseri/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3244-5077 ÖZET Türk Ocağı, 25 Mart 1912’de İstanbul Divan Yolu’nda kurulmuştur. 1931 yılında kapanmış,1949’da tekrar açılmıştır.12 Eylül 1980 askeri darbesi ile, ülkedeki bütün derneklerin faaliyetleri durdurulmuş, Türk Ocağı da çalışmalarına ancak Nisan 1984'te yeniden başlayabilmiştir. Türk Ocakları, uzun geçmişin acı tecrübelerinden çıkardığı derslerle, bir milletin yeniden doğuşunda ciddi ve ağır bir sorumluluk üstlenmiştir. Türk kültürünün araştırılarak ortaya konulması, milletin bundan haberdar edilmesi, Türk Ocakları için önemli bir görev olmuştur. Türk Ocakları üyelerinin katıldıkları büyük kongre, “Kurultay” adı altında, kuruluştan beri her yıl toplanmıştır. Genel Merkez Ankara’ya alındıktan sonra, yeniden açılışın ilk yıldönümünden başlayarak, kurultaylar da her yıl yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın da büyük desteğine sahip olan Türk Ocakları’ndaki çalışmalar, böylece, yeniden hız kazanmıştır. Çalışmamızda kaynak olarak kullandığımız Türk Ocakları Kurultayı Zabıtları 1927 yılına aittir. Türk Ocakları’nın dördüncü kurultayı, 23 Nisan 1927 Cumartesi günü, saat 14.00’te Ankara’da çalışmalarına başlamış, çalışmalarını 1 Mayıs 1927 Pazar günü tamamlamıştır. Çalışmamıza esas olan Türk Ocakları Dördüncü Kurultay Zabıtlarında, ilk kez düzenli bir rapor halinde sunulan Hars Heyeti Raporu ekseninde Türk Ocakları’nın Türkiye genelindeki faaliyetleri incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Kurultay, Türk Ocağı, Hars. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics