YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇILARINDA KAYIRMACILIK GERÇEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3693-3708
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, kişilerin ahbaplık ilişkisine dayanan ve kayrılan birey yararına yapılan kayırmacı uygulamaların, olumlu etkilerinden daha çok olumsuz etkileri kendini göstermektedir. Kayırmacılığın olumsuz etkilerinden örgüt çalışanlarının mühim derecede etkilendikleri sanılmaktadır. Örgütte kayırmacılık olduğunu bilen çalışanların verimlilikleri, örgüte sadakatleri, yetenekleri olumsuz etkilenebilmektedir. Bu durum yaratıcı kişilerin hayallerini ortadan kaldırmakta ve yeteneksiz ve tecrübesiz kişilerin çalışmasına sebep olmaktadır (Çoban, 1999:181). Bir örgüt ortamında kayırmacılık egemen olmuşsa, bireysel ve örgütsel başarı yok olmuş demektir (Ören, 2007: 86; Büte, 2011: 384). Bu çalışmada, Amasya Üniversitesi’nde çalışmakta olan öğretim elemanlarının kayırmacılık gerçeğine bakış açısı incelenmiştir. Çalışmada toplam 205 çalışandan anket formuyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada Erdem ve Meriç (2012) tarafından geliştirilen "Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği", kullanılmıştır. Ama ölçek tarafımdan yükseköğretim kurumuna uyarlanmıştır. Varyans analizleri ile çalışanların kayırmacılığa bakış açılarının çalıştıkları bölüme, cinsiyetlerine, unvanlarına, kıdemlerine ve herhangi bir mesleki örgüte üye olup olmamalarına bağlı olarak değiştiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The favorable effects of favoritism, which are based on the proximity relationship of individuals and made in favor of the disadvantaged person, are mentioned, but the negative effects are more prominent today. It is believed that the negative effects of nepotism are significantly affected by the employees of the organization. The fact that the employees of the organization are aware of the favoritism system can affect their performance, their commitment to the organization and their creativity negatively. This destroys the ideals of talented individuals and leads to the employment of talented and inexperienced individuals. In this study, the point of view of the academic staff working at Amasya University is examined. In this study, data were obtained from a total of 205 employees were used. In the study, "Nepotism Scale in School Management" developed by Erdem and Meriç (2012) was used. But the scale was adapted by me to the higher education institution. According to the analysis of variance, it was observed that the employees' point of view of nepotism varies depending on the department, gender, titles, seniority and whether they are members of any professional organization.

Keywords


 • Cankurtaran, Y. (2021). “Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanlarının Bakış Açılarında Kayırmacılık Gerçeği”

 • International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:87; pp:3693-3708 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇILARINDA KAYIRMACILIK GERÇEĞİ The Reality Of Faith In Higher Education Institutions In The Perspectives Of Teachers Öğr. Gör. Yeliz CANKURTARAN Amasya Üniversitesi, Sabuncu oğlu Şerefettin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Teknikler ve Hizmetler Bölümü, Amasya /Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0030-3354 ÖZET Günümüzde, kişilerin ahbaplık ilişkisine dayanan ve kayrılan birey yararına yapılan kayırmacı uygulamaların, olumlu etkilerinden daha çok olumsuz etkileri kendini göstermektedir. Kayırmacılığın olumsuz etkilerinden örgüt çalışanlarının mühim derecede etkilendikleri sanılmaktadır. Örgütte kayırmacılık olduğunu bilen çalışanların verimlilikleri, örgüte sadakatleri, yetenekleri olumsuz etkilenebilmektedir. Bu durum yaratıcı kişilerin hayallerini ortadan kaldırmakta ve yeteneksiz ve tecrübesiz kişilerin çalışmasına sebep olmaktadır (Çoban, 1999:181). Bir örgüt ortamında kayırmacılık egemen olmuşsa, bireysel ve örgütsel başarı yok olmuş demektir (Ören, 2007: 86; Büte, 2011: 384). Bu çalışmada, Amasya Üniversitesi’nde çalışmakta olan öğretim elemanlarının kayırmacılık gerçeğine bakış açısı incelenmiştir. Çalışmada toplam 205 çalışandan anket formuyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada Erdem ve Meriç (2012) tarafından geliştirilen "Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği", kullanılmıştır. Ama ölçek tarafımdan yükseköğretim kurumuna uyarlanmıştır. Varyans analizleri ile çalışanların kayırmacılığa bakış açılarının çalıştıkları bölüme, cinsiyetlerine, unvanlarına, kıdemlerine ve herhangi bir mesleki örgüte üye olup olmamalarına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Kayırmacılık, demografik özellikler, nepotizm, patronaj, iltimas. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics