HYBRIDITY IN PRESS ADVERTISEMENTS AS A GRAPHIC DESIGN ELEMENT

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3641-3646
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grafik tasarım geniş kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma alanıdır. Gelişen teknolojinin sonucunda artan ürün sayısı devamında insanları pazar arayışı içine sürüklemiştir. Aynı markaların çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkması zamanla farklı tanıtım yollarını tasarımcılara zorunlu hale getirmiştir. Güncel iletişim koşullarında var olan ticari markalar ortaya çıkarttıkları ürünlerin, diğer ürünlerden ayrılmasını ve farklı olduğunun yansıtılmasını istemektedirler. Günümüz tasarımları oluşturulurken kullanılan hareketli görüntü, kolaj, masaüstü yayıncılık gibi bir araya getirilen farklı disiplinlerin ortaya çıkan çalışmalarda oluşturduğu nitelikli sonuçlar oldukça önemlidir. Araştırmanın amacı sanayi devrimi ile gelişme gösteren marka ve ürün tanıtımında kullanılan basın ilanlarının oluşturulma aşamasında melez medyanın etkisini ve melezlikle basın ilanlarının nasıl bir değişim gösterdiğini incelemektir. Yapılan çalışma kapsamında grafik tasarımcıların reklamları ortaya çıkartırken uyguladıkları melez medya teknikleri ele alınmaktadır ve ilgili melez medya örnekleri betimlenmektedir. Sonuç olarak grafik tasarım çalışmalarından olan basın ilanlarında kullanılan melez medya tekniklerinin çalışmaların çok daha dikkat çekici olmasını sağladığı görülmüştür. Tasarımda kullanılan melez teknikler her alanda olduğu gibi basın ilanlarında da tüketici ile tanıtılan ürün arasında olumlu anlamda bir bağ kurmaktadır.

Keywords

Abstract

Graphic design is a very comprehensive and versatile field of study. The increasing number of products as a result of the developing technology has dragged people into the search for the market. The appearance of the same or similar products in a wide variety of ways has made it necessary for designers to introduce different ways of advertisement over time. Trademarks and companies existing in the current communication conditions want their products to be distinguished from the other products and to be reflected as different. The quality results of different disciplines such as motion graphic, collage, desktop publishing used in the creation of today's design are very important. The aim of the present research is to examine the effect of hybrid media in the design process of press advertisement used in brand and product promotion that developed with the industrial revolution and how press advertisements have changed with hybridity. Within the scope of the study, hybrid media techniques used by graphic designers while creating advertisements are discussed and related hybrid media examples are described. As a result, it is found that hybrid media techniques used in press advertisements, which are among the graphic design elements, make the design works much more remarkable. Hybrid techniques used in design create a positive connection between the consumer and the advertised product in press advertisements as in every other field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics