1983-2021 YILLARI ARASINDA TURİZM PAZARLAMASI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-85
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3155-3163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1983-2021 yılları arasında genel olarak turizm pazarlaması ile ilgili çalışmalara ilginin giderek arttığı görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada, turizm pazarlamasına ilgi duyan araştırmacılara ışık tutmak için konuya ilişkin detaylı verilerin topluca sunulması ve sistematik bir alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışmada turizm pazarlamasına ilişkin verilere ulaşmak için “Web of Science”den yararlanılmıştır. Ulaşılan 25.238 adet çalışmadan 17.845 adet makale analize dâhil edilmiş ve VOSviewer bilimsel haritalama tekniği ile görselleştirilmiştir. 1983-2021 yılları arasında turizm pazarlaması konusunda en çok makaleye sahip olan; (1) ülke Avustralya iken (2) kurum Hong Kong Politeknik Üniversitesi, (3) yazar Dimitrios Buhalis ve (4) turizm pazarlaması konusunda en çok kullanılan anahtar kelime de “Turizm”dir.

Keywords

Abstract

Between the years 1983-2021, it is seen that the interest in studies related to tourism marketing in general has increased gradually. In this study, it is aimed to present detailed data on the subject and to create a systematic infrastructure in order to shed light on the researchers who are interested in tourism marketing. In the study, "Web of Science" was used to access the data regarding tourism marketing. 17.845 articles from 25.238 studies reached were included in the analysis and visualized with the VOSviewer scientific mapping technique. Having the most articles on tourism marketing between 1983-2021; (1) While the country is Avustralia, (2) the institution is Hong Kong Politechnic University (3) author Dimitrios Buhalis and (5) the keyword used mostly with tourism marketing is “Tourism”.

Keywords