İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK- ÖRGÜTSEL MOTİVASYON İLİŞKİSİNİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE ETKİLERİNE DAİR BİR LİTERATÜR TARAMASI

Author:

Year-Number: 2021-88
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3996-4001
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel çekicilik ve örgütsel motivasyon unsurları, son yıllarda, işletme yönetimi araştırmalarında, aralarındaki ilişki en fazla merak edilen konulardandır. Çünkü özellikle çalışanların tercihleri dahilinde iş hayatında olma konusundaki eğilimleri, işletmelerin seçiciliğini azaltırken çalışanların ve çalışan adaylarının seçicilik düzeylerinin artmasına sebebiyet vermiştir. Bu sayede çalışanların ve çalışan adaylarının ellerinin güçlendiği bir süreçten bahsetmek mümkündür. Bu çalışmada, örgütsel çekicilik ve örgütsel motivasyon kavramlarının temelinde, literatürde, daha önceki süreçte bu konuya dair yapılmış araştırmaların sonuçlarına yönelik Bir literatür taraması söz konusudur

Keywords

Abstract

Organizational attractiveness and organizational motivation elements are among the most curious subjects in business management researches in recent years. Because the tendency of the employees to be in business life, especially within the preferences of the employees, while reducing the selectivity of the enterprises, it caused the selectivity levels of the employees and employee candidates to increase. In this way, it is possible to talk about a process in which the hands of employees and employee candidates are strengthened. In this study, on the basis of the concepts of organizational attractiveness and organizational motivation, there is a literature review on the results of previous studies on this subject in the literature.

Keywords