BEDENSEL DIŞ GÖRÜNÜMÜN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3720-3731
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze güzel görünmek toplum nezdinde her zaman önemli olmuştur. Güzelliğin bakanın gözünde olması güzelliğin her şeyden önce öznel bir izlenim olduğunu göstermektedir. Bu anlamda zaman içerisinde güzellik kavramı değişirken, güzelliğin evrensel olarak tanımlanması da zorlaşmaktadır. İnsanoğlu güzel olan her şeye ilgi duymuştur ve güzel olan her şeyi sevmiştir. Her dönemde beden toplumun sosyal ve kültürel yapısıyla şekillenerek kendini yeniden üretmektedir. Sosyal olarak şekillenen ideal bedene ulaşabilme yolunda teknolojik gelişmeler ve sosyal medya ağları bireyler üzerinde baskı yaratmaktadır. Herkes mümkün olduğu kadar eşsiz olmak isterken yüksek bir çekiciliğe sahip olmak başarılı bir varlık olma yolunda son derece önemli görülmektedir. Bu bağlamda ideal bedene ulaşmak için çaba sarf eden bireyin, toplum içerisindeki dış görünümü profesyonel yaşamda giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışma kapsamında sosyolojik anlamda bedenin dış görünümünün çalışma hayatı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma kapsamında 279 kişilik örneklem grubuna anket uygulanarak elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Çalışmanın öne çıkan bulguları arasında erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre güzel ya da yakışıklı olmanın iş hayatı üzerinde daha etkili olduğunu düşünmektedir. Ayrıca erkek katılımcılar kişisel bakımın günlük hayat içindeki önemli olduğu görüşüne kadın katılımcılara göre istatistiki olarak daha yüksek düzeyde katılmaktadır. Sonuç itibariyle bedensel güzel bir görünüme sahip olmak hayatı kolaylaştırmakta ve çalışma hayatını pozitif yönde etkilemektedir.

Keywords

Abstract

From the past to the present, it has always been important for society to look beautiful. That beauty is in the eye of the beholder shows beauty is, first of all, a subjective impression. In this sense, while the concept of beauty changes over time, it becomes harder to have a universal definition of beauty. Mankind has been interested in everything beautiful and loved everything beautiful. In every period, the body reproduces itself by being shaped by the social and cultural structure of the society. Technological developments and social media networks create pressure on individuals in order to reach the ideal body that is socially shaped. While everyone wants to be as unique as possible, having a high attractiveness is considered extremely important in being a successful being. In this context, the external appearance of the individual, who strives to reach the ideal body, in the society becomes more and more important in professional life. Within the scope of this study, the effects of the external appearance of the body on the working life were examined in the sociological sense. Within the scope of the research, the data obtained by applying a questionnaire to a sample group of 279 people were analyzed in the SPSS program. Among the prominent findings of the study, male participants think that being beautiful or handsome is more effective on business life than female participants. In addition, male participants agree with the opinion that personal care is important in daily life at a statistically higher level than female participants. As a result, having a beautiful physical appearance makes life easier and positively affects working life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics