YARATICI ENDÜSTRİLERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP TASARIMI

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2728-2739
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital medya ve kültür arasındaki ilişkiyi vurgulayan, bireysel ve toplumsal kalkınma sağlamanın yanı sıra kültür aktarımında da önemli rol oynayan yaratıcı endüstriler; 21. yüzyılın teknolojik değişiminin bir ürünü olarak görülmektedir. Yaratıcı girişimci olarak tanımlanan, yaratıcı endüstrilerin birçok alanında görev alan illüstratörlerin, günümüz uygulama alanlarından biri de dijital yayıncılık alanıdır. Bu araştırma kapsamında öncelikle dijital yayıncılığın yaratıcı endüstrilerdeki yeri incelenecek, dijital yayıncılık alanlarından biri olan etkileşimli-ekitap tasarımında illüstratörün değişen ve yenilen görevleri tartışılacaktır. Tablet cihazlarda okul öncesi dönem çocuklar için tasarlanacak yaratıcı endüstrilere yönelik etkileşimli e-kitapların, tasarım öğelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusuna yanıt bulunmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda farklı araştırmacıların bu alanda yaptıkları deney, araştırma ve raporlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda etkileşimli e-kitap tasarım öğelerinin kendi içinde ve birbirleriyle ilişkisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği aktarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Creative industries that emphasize the relationship between digital media and culture and play an important role in cultural transfer as well as providing individual and social development; It is seen as a product of the technological change of the 21st century. One of the application areas of illustrators who are defined as creative entrepreneurs and who work in many fields of creative industries is digital publishing. Within the scope of this research, firstly, the place of digital publishing in creative industries will be examined and the changing and renewed duties of the illustrator in the interactive-ebook design which is one of the digital publishing areas will be discussed. We will try to answer the question of how to evaluate interactive e-books and design elements for creative industries that will be designed for preschool children on tablet devices. In this context we will try to explain how interactive e-book design elements should be evaluated within themselves and in relation to each other in line with the information obtained from experiments, researches and reports by different researchers in this field.

Keywords