1980-2000 YILLARI ARASINDA KAMU YÖNETİMİNDE KİMLİK BUNALIMI YABANCI YAZINDA NASIL ELE ALINMIŞTIR?

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2721-2727
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu yönetiminde kimlik krizinin var olduğu savı disiplinin yazınında sıkça ele alınmıştır. Bu tartışmalarda disiplinin nesnesinin ne olduğu, sınırlarının ve kendine has teorilerinin olup olmadığı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu makale, kamu yönetiminin kuruluş yıllarından bu yana var olan kimlik krizi tartışmalarını farklı bir bakış açısıyla inceleme amacındadır. Bu çerçevede, 1980 sonrası yeni sağ anlayışında etkisiyle kimlik sorunu tartışmalarının nasıl şekillendiği analiz edilmeye çalışılacaktır. Kamu yönetiminin inceleme nesnesinin dönemin hakim anlayışı çerçevesinde şekillendiği söylenebilir. 1980 sonrası dönemde kamu yönetiminin inceleme nesnesi örgüt ve yönetim süreçleri çerçevesinde şekillenirken disiplin işletme yönetimine yakınlaşmıştır. Bu saptamanın yeni bir söylem olmasından ziyade, kimlik bunalımı tartışmalarını daha da derinleştirdiği ileri sürülebilir. Çalışmada, kimlik krizi tartışmalarının çıkış noktası olan yabancı yazında kimlik sorunsalının disiplinin inceleme alanı, nesnesi ve değerleri üzerinde nasıl ele alındığı ortaya konulacaktır. Bu bağlamda tartışmalarının odaklandığı konu ve/veya konuların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanabilecektir. Sonuç olarak; 1980 sonrası dönemde örgüt kuramlarının da etkisiyle kamu yönetiminin inceleme nesnesi olan devlet aygıtından uzaklaştığı ve örgüt kavramı çerçevesinde yeniden yapılandırıldığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The argument that there is a identity crisis in public administration is frequently addressed in literature of the discipline. Tehese discussions focused on what the object of the discipline is, whether has its limits and its own theories. This article aims to examine the identity crisis debates that have existed since the founding years of Public Administration from a different perspective. In this context, it will be tried to analyze how the debate on identity problem shaped with the effect of the new right understanding after 1980. It can be said that the object of Public Administration review was formed within the framework of the prevailing understanding of the period. In the post-1980 period, the object of Public Administration review was formed within the framework of organization and management processes, while the discipline became closer to business management. It can be argued that this determination, rather than being a new discourse, further deepens the debate about identity depression. In the study, how the identity problem is addressed on the field of study, object and values of the discipline in the foreign summer, which is the origin point of the identity crisis discussions, will be discussed. In this context, it will be possible to contribute to a better understanding of the issues and/or issues that their discussions focus on. As a result, it can be said that, under the influence of organizational theories in the post-1980 period, public administration has moved away from the state apparatus, which is the object of scrutiny, and has been restructured within the framework of the concept of organization.

Keywords