ABDURRESUL HAYYAMPUR’UN HAZIRLADIĞI MECMÂ’Ü’L-HAVÂS NEŞRİ ÜZERİNE YAPILAN ELEŞTİRİLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-84
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2663-2671
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma İranlı Şarkiyatçı Dr. Abdurresul Hayyampur’un 1948 yılında Sadıkî Kitabdar, Tezkire-i Mecma’ al-Havass be zebani Turkî-yi Çagata’î adıyla neşrettiği eseri tanıtmak, eseri neşrederken almış olduğu insiyatifler nedeniyle İbrahim Kutluk ve Ahmed Ateş tarafından gelen eleştirileri ve bunlara verdiği cevapları tek bir çatı altında toplamak ve eleştirilerin yoğunlaştığı noktaları incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Dr. Hayyampur’un İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde üzerinde çalıştığı bu eserin üç nüshasına ulaşabilmiştir. Bu nüshalar hakkında bilgiler çalışmamızın giriş bölümünde verilmiştir. Ayrıca Mecmâ’ü’l-Havâs ’ın müellifi Sâdıkî Afşar’ın hayatına da yazımızın giriş bölümünde kısaca değinilmiştir. Hazırlanan bu neşre yapılan eleştiriler kronolojik olarak sıralanmış ve eleştiriler esas olarak Dr. Mehmet Oğuzhan Kuşoğlu’nun bilinen tüm Mecmâ’ü’l-Havâs nüshalarını incelediği doktora tezinden ve yardımcı diğer kaynaklardan faydalanılarak bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was written in order to introduce the work named Tezkire-i Mecmaü'l Havass by the Iranian Orientalist Abdurrasul Hayyampour, to examine the criticisms made by Ahmet Ates and Ibrahim Kutluk, and to gather under one roof Hayyampour's responses to the criticism and this study to examine the points where the criticisms are concentrated. Hayyampour was able to reach three copies of this work, which Hayyampour worked on during his stay in Istanbul. Information about these copies is given in the introduction of our study. In addition, the life of Sâdıkî Afsar, the author of Mecmâ'u’l-Havâss, was briefly mentioned in the introduction of our article. The criticisms made to this publication are listed chronologically and the criticisms were mainly examined by Mehmet Oguzhan Kusoglu's doctoral thesis in which all known Mecmâ'u’l-Havâss copies were examined and it was tried to come to a conclusion by making use of other sources.

Keywords