SANAL TAKIMLAR ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1156-1163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoloji, küreselleşme ve dijitalleşme alanında yaşanan gelişmeler sonucunda sanal takımlar birçok sektörün vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki dönüşümler, işletmelerin sanal takımlar oluşturması ve yönetmesi için yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu tür takımlar, farklı cinsiyetlerden, deneyimlerden, kültürlerden ve coğrafi konumlardaki bireylerden oluşmaktadır. Sanal takımlar üyelerin birden fazla lokasyonda yer aldığı, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımından faydalanıldığı, bireysel çaba ve girdilerin teknoloji aracılığı ile paylaşıldığı çalışma grupları olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada sanal takımlarla ilgili kapsamlı literatür çalışması yapılacaktır. Ayrıca sanal takımın tanımları, türleri, örnekleri, avantajları ve dezavantajlarını içeren başlıklara da yer verilecektir. Bu doğrultuda sanal takımlarla ilgili yapılmış olan geçmiş çalışmalardan faydalanılmıştır. Araştırmanın akademik alanyazında sanal takımlar konusunda bulunan literatür özeti eksikliğini gidermek adına derleyici ve sanal takım olgusu açısından tanımlayıcı nitelikte olacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

As a result of developments in technology, globalization and digitalization, virtual teams have become indispensable for many sectors. Transformations in information and communication technology provide new opportunities for businesses to create and manage virtual teams. Such teams consist of individuals of different genders, experiences, cultures and geographic locations. Virtual teams are defined as working groups in which members are located in more than one location, the use of information and communication technology is used to achieve common goals, and individual efforts and inputs are shared through technology. In this study, a comprehensive literature study on virtual teams will be done. In addition, the titles containing the definitions, dimensions, advantages and disadvantages of the virtual teams will be included. In this direction, it has been benefited from the past studies on virtual teams. It is predicted that the research will be descriptive in terms of compiler and virtual team phenomenon in order to eliminate the deficiency in the academic field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics