MEDYA-DİN İLİŞKİSİNİN KAPSAMI VE BOYUTLARI

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1345-1359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medyanın din ile ilişkisine dair bakış açılarını çeşitlendirmek ve bir yaklaşım sergilemek adına dinin medya dünyasındaki konumunu, medya için önemini ve kesişme noktalarını aydınlığa kavuşturmak gerekmektedir. Zira dinin insanlık tarihi ile eşit süreci, son yüzyıla damga vuran medya ile farklı bir mecraya sürüklenmek istenmiş, içinde yaşanılan zaman diliminde geçerli olan dönemsel ve kültürel boyutlarda farklı biçimler ortaya çıkmıştır. Karşılıklı çıkar ilişkisinin de söz konusu olduğu medya-din ilişkisinde, tartışma sahalarından biri ise, kullanma biçimleri ve amaçları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Çalışmada, medya ve din arasındaki ilişkinin temel çerçevesi çizilmeye çalışılmış, batıdaki reformist hareketler sonrası içinde yaşanılına dönemleri tanımlamak adına kullanılan modernist, postmodernist, küreselleşen bir dünyada, popüler ve tüketim kültürlerinin gölgesinde bu ilişkinin sınırları tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

In order to diversify the perspectives of the media on its relationship with religion and to take an approach, it is important to clarify the position of religion in the media world, its importance to the media and its intersection point: Because the equal process of religion with human history was asked to be dragged into a different medium with the media that marked the last century, different forms emerged in periodic and cultural dimensions that were valid in the periodic and cultural dimensions that were valid in the time period. In the media-religion relationship, where the relationship between mutual interest is also involved, one of the areas of discussion takes place within the framework of the ways and purposes of their use. In the study, the basic framework of the relationship between media and religion was tried to be drawn, and the boundaries of this relationship were discussed in the shadow of popular and consumption cultures in a modernist, postmodernist, globalized world used to describe periods of life after reformist movements in the west.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics