UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1 EYLÜL KAMPÜSÜ’NÜN PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1233-1242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversiteler fikirlerin ve bilginin üretildiği, birçok farklı kullanıcının bir araya geldiği sosyal ve kültürel etkileşimin yoğun olduğu yaşayan mekanlardır. Üniversite kampüsleri ekolojik, fonksiyonel ve estetik ilkeler doğrultusunda planlanmalı ve sosyal, kültürel, rekreasyonel, sanatsal ve sportif ihtiyaçların tamamına cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. Bu çalışmada Uşak Üniversitesi 1 Eylül yerleşkesinin planlama ve tasarım ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi yapılmış ve mekansal ve peyzaj karakteri incelenmiştir. Araştırma aşamaları, literatür taraması, veri toplama ve analiz olmak üzere üç temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın sonucunda Uşak Üniversitesi yerleşkesinin ele alınan ilkeler açısından olumlu ve olumsuz yanları tespit edilmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Universities are living places where many different users come together and where social and cultural interaction is intense. University campuses should be planned with ecological, functional and aesthetic principles and should be able to meet social, cultural, recreational, and sportive needs. In this study, the spatial and landscape character of Uşak University 1 Eylül campus was evaluated in line with the planning and design principles.The research phase consists of three basic sections: literature review, data collection and analysis. As a result of the study, the positive and negative aspects of the Uşak University campus in terms of planning and design principles were determined and suggestions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics