AZERBAYCAN EKSLAVI NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ’NİN KARABAĞ’IN İŞGALDEN KURTARILMASI SONRASI TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN TİCARİ İLİŞKİLERİNDE Kİ ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1226-1232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye ile Azerbaycan, Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte aynı milletten olmaları ve tarihten bugüne gelişen köklü sosyo-kültürel bağ neticesinde sürekli siyasi ve ekonomik ilişkiler içerisinde olmuşlardır. Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in deyişi ile “Bir Millet, İki Devlet” sloganı hem Türkiye Türkleri hem Azerbaycan Türkleri tarafından benimsenmiştir. Azerbaycan’ın ekslavı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türkiye ile olan 17 km’lik sınırı ile gerek Azerbaycan gerekse Türkiye için oldukça jeopolitik bir öneme sahiptir. Ulusararası ilişkiler terminolojisinde Ekslav; siyasi olarak bağlı olduğu bölgeye coğrafi açıdan bağlı olmayan, bu bölge ile arasında başka bir siyasi bölge bulunan siyasi bölge anlamına gelmektedir. Karabağ’ın yıllarca Ermenistan işgali altında bulunması Nahçıvan’ı ekslav bir bölge konumuna getirmektedir. Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması sonucu Azerbaycan ile Nahçıvan arasında oluşan koridor ile Azerbaycan öz toprakları Nahçıvan’a ve aynı zamanda Türkiye’ye sınır komşusu olmuştur. Karabağ’ın işgalden kurtarılması sonucu oluşan Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan karayolu bağlantısı sayesinde gerek Türkiye için gerekse Azerbaycan için dış ticaret hacimlerinin gelişmesi öngörülmektedir. Karabağ Zaferi’nin Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan üçgeninde ekonomik ilişkilerin altyapısı, geçmişten günümüze karşılıklı ticari ilişkiler, yatırımlar ve benzeri konular bu çalışma vasıtasıyla analiz edilmeye çalışılmıştır

Keywords

Abstract

Azerbaijan and Turkey, together with the declaration of independence of Azerbaijan also rooted in the socio-cultural ties as a result of aging and age come from the same political and economic relations folks have done. The late Azerbaijani President Haydar Aliyev with the words "One Nation, Two States" slogan has been adopted by both Turkey Turks and Azerbaijani Turks. Exclave of Azerbaijan's Nakhchivan Autonomous Republic, both with 17 km border with Turkey has quite a geopolitical importance for Azerbaijan and Turkey. Exclave; means a political region that is not geographically bound to the region to which it is politically affiliated, and which has another political region between it. With the construction of Karabakh under the occupation of Armenia for years, Nakhchivan is advancing an exclave region. Armenia's occupation of Karabakh as a result of the liberation of the territory of Azerbaijan essence corridor between Azerbaijan and Nakhchivan and Nakhchivan also has a border with Turkey. The result of the occupation of Karabakh liberation thanks to road links Nakhchivan-Turkey-Azerbaijan is envisaged development of foreign trade volume for both Azerbaijan to Turkey. Victory Karabakh infrastructure of Nakhchivan-Turkey-Azerbaijan triangle of economic relations, bilateral trade area, two percent investment and similar matters are tried to be analyzed by this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics