EĞİTİMDE BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİSİNİN YERİ VE EĞİTİMDE BÜYÜK VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : null
Konu :
Number of pages: 1197-1208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı büyük veri teknolojisinin eğitimde getirdiği yenilikler ve avantajları tartışmaktır. Büyük veri teknolojisi özellikle kâr amacı güden pazarlama örgütlerinde yaygın olarak kullanılsa da diğer alanlarda kullanımı kısıtlı kalmıştır. Toplum gelişimi ve refahı için eğitimin önemi ortadadır. Bu nedenle büyük veri teknolojisinin eğitim alanında getirebileceği yenilikler toplumların gelişimini destekleyecek niteliktedir. Bunun yanında büyük veri teknolojisi sayesinde var olan eğitim sisteminden toplanan veriler sayesinde sistemin gereksinimlerini ortaya koyarak gelişimini destekleyebilecektir. Eğitimde büyük veri analizinin avantajlarının farkında olan araştırmacılar tarafından 1995 yılında başlatılmış olan eğitimsel veri analizi algoritması bugünde geliştirilmekte olup yeni analiz yöntemleri literatürde yer almaktadır. En yaygın kullanılan eğitimde büyük veri analiz yöntemleri ise eğitimsel veri analizi ve öğretim analizidir. Bu yöntemler bu çalışmada detaylı olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to discuss the innovations and advantages that big data technology brings in education. Although big data technology has been widely used, especially in nonprofit marketing organizations, its use has remained limited in other areas. The importance of education for Community Development and well-being is obvious. For this reason, the innovations that big data technology can bring in the field of education are qualified to support the development of societies. In addition, thanks to the data collected from the existing education system thanks to big data technology, it will be able to support its development by revealing the requirements of the system. The educational data analysis algorithm, which was started in 1995 by researchers who are aware of the advantages of big data analysis in education, is being developed today and new analysis methods are included in the literature. The most commonly used methods of big data analysis in education are educational data analysis and instructional analysis. These methods were examined in detail in this study.

Keywords


 • Bay, M. & Çelik, M.Ö. (2021). “Eğitimde Büyük Veri Teknolojisinin Yeri Ve Eğitimde Büyük Veri Analiz Yöntemleri” International

 • Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:80; pp:1197-1208 EĞİTİMDE BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİSİNİN YERİ VE EĞİTİMDE BÜYÜK VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ The Place Of Big Data Technology In Education And Big Data Analysis Methods In Education Doç. Dr. Murat BAY Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karaman/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2968-2258 Mukaddes Özlem ÇELİK Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Karaman/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4321-5645 ÖZET Bu araştırmanın amacı büyük veri teknolojisinin eğitimde getirdiği yenilikler ve avantajları tartışmaktır. Büyük veri teknolojisi özellikle kâr amacı güden pazarlama örgütlerinde yaygın olarak kullanılsa da diğer alanlarda kullanımı kısıtlı kalmıştır. Toplum gelişimi ve refahı için eğitimin önemi ortadadır. Bu nedenle büyük veri teknolojisinin eğitim alanında getirebileceği yenilikler toplumların gelişimini destekleyecek niteliktedir. Bunun yanında büyük veri teknolojisi sayesinde var olan eğitim sisteminden toplanan veriler sayesinde sistemin gereksinimlerini ortaya koyarak gelişimini destekleyebilecektir. Eğitimde büyük veri analizinin avantajlarının farkında olan araştırmacılar tarafından 1995 yılında başlatılmış olan eğitimsel veri analizi algoritması bugünde geliştirilmekte olup yeni analiz yöntemleri literatürde yer almaktadır. En yaygın kullanılan eğitimde büyük veri analiz yöntemleri ise eğitimsel veri analizi ve öğretim analizidir. Bu yöntemler bu çalışmada detaylı olarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Eğitim 4.0, Büyük Veri Analiz Yöntemleri ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics