SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLER (MPR) UYGULAMASI: TÜRKİYE’DEKİ TASARRUFA DAYALI FİNANS FİRMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 285-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, Facebook kullanımında öne çıkan pazarlama amaçlı halkla ilişkiler (MPR) uygulamalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin yarısından fazlasına tasarrufa dayalı faizsiz finans sağlamaya yönelik hizmet veren ve en çok şubesi bulunan ilk üç firmanın resmi olarak onaylanmış ve en çok takipçi sayısına sahip Facebook hesaplarındaki 2020 yılı ilk üç ayında yapılan paylaşımlar nitel araştırma yöntemlerinden “içerik analizi” ile incelenmiştir. Bu kapsamda MPR uygulamalarının kod formları oluşturulmuş ve araştırma konusuna uygun olarak kategorize edilmiştir. Bunlar; duyurum, basın toplantısı, hizmet tanıtımı, kurumsal itibar ve kitlelerle etkileşim şeklindedir. Araştırma sonucunda, öne çıkan MPR uygulamaları kurumsal itibar ve kitlelerle etkileşim olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the study, it was aimed to determine the marketing public relations (MPR) applications that stand out in the use of Facebook. In this context, data shared in Facebook posts in the first quarter of 2020 on officially approved Facebook accounts, with the most followers, of the first three companies having the most branches, providing services to half of Turkey, related to interest-free finance based on savings, was examined using "content analysis", one of the qualitative research methods. In this context, code forms for the application of MPR have been formed and have been categorized in accordance with there search. These are "announcement", "pres conference", “service promotion”, “corporate reputation” and "interaction with the masses". As a result of there search, the prominent MPR applications were identified as corporate reputation and interaction with large masses.

Keywords


 • Başaran, G. (2021). “Sosyal Medyada Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler (MPR) Uygulaması: Türkiye’deki Tasarrufa Dayalı Finans

 • Firmaları Üzerine Bir İnceleme” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:76; pp:285-296. SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLER (MPR) UYGULAMASI: TÜRKİYE’DEKİ TASARRUFA DAYALI FİNANS FİRMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Marketing Public Relations Application (MPR) On Social Media: A Study On Saving Based Finance Companies In Turkey Gülsüm BAŞARAN Araştırmacı, Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı Mezunu, g_gulsum38@hotmail.com, Giresun/Turkey ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1662-6695 ÖZET Çalışmada, Facebook kullanımında öne çıkan pazarlama amaçlı halkla ilişkiler (MPR) uygulamalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin yarısından fazlasına tasarrufa dayalı faizsiz finans sağlamaya yönelik hizmet veren ve en çok şubesi bulunan ilk üç firmanın resmi olarak onaylanmış ve en çok takipçi sayısına sahip Facebook hesaplarındaki 2020 yılı ilk üç ayında yapılan paylaşımlar nitel araştırma yöntemlerinden “içerik analizi” ile incelenmiştir. Bu kapsamda MPR uygulamalarının kod formları oluşturulmuş ve araştırma konusuna uygun olarak kategorize edilmiştir. Bunlar; duyurum, basın toplantısı, hizmet tanıtımı, kurumsal itibar ve kitlelerle etkileşim şeklindedir. Araştırma sonucunda, öne çıkan MPR uygulamaları kurumsal itibar ve kitlelerle etkileşim olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tasarrufa dayalı faizsiz finans, Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler (MPR), Sosyal Medya, Pazarlama. JEL Sınıflandırması: M31, M39 ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics