TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SANAYİ 4.0 BAĞLAMINDA İSTİHDAMSIZ BÜYÜME

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 82-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik büyüme hem ülke ekonomisi hem de o ülkedeki hane halklarının yaşam standartlarının yükseltilmesinde çok önemli bir makro ekonomik değişkendir. Literatürden de bilindiği üzere ekonomik büyümenin istihdam artışı sağlaması beklenir. Ancak son yıllarda büyümenin istihdam yaratmaması tartışılmalara yol açmıştır. Çalışmada; istihdamsız büyüme kavramının ne ölçüde gerçek olduğu, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan Sanayi 4.0'ın istihdam ve ekonomik büyüme üzerinde ne kadar ve nasıl etki ettiği ve Türkiye ekonomisinin nasıl etkilendiği gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bu çalışmada; işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiler incelenirken 1980-2017 yılları arası baz alınmış; Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi ve Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre; büyüme ve işsizlik arasında iki yönlü de ilişki bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

Economic growth is a macroeconomic variable which is very important for the country's and households living standards. As known in literature, economic growth is expected to increase employment. But in last years it has been argued that growth does not cause employment. Within the framework of this controversy, this study comprises the coming to existence of non-growth, its various phases, recommendations, aiming at solving related issues, furthermore, whether this phenomenon has effects on the macroeconomic indicators of the Turkish economy in particular. Within this study, answers are sought to questions like; how real the concept of jobless growth is, if so, its share in agriculture and manufacturing industries, as well as how and to what extent the concept of Industry 4.0, which was a result of technological advancements, affects economic growth and rate of employment. In this study, the relations among foreign trade, inflation and economic growth has been examined, for the period between 1980-2017 as the basis and the Granger Causality test has been deployed. The results of the analysis show that there is no relation has been detected both ways between economic growth and unemployment.

Keywords


 • Demirci Çelikkol, C. (2021). “Türkiye Ekonomisinde Sanayi 4.0 Bağlamında İstihdamsız Büyüme” International Social Sciences

 • Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:76; pp:82-97 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SANAYİ 4.0 BAĞLAMINDA İSTİHDAMSIZ BÜYÜME 1 Jobless Growth In The Context Of Industry 4.0 In Turkish Economy Dr. Canan DEMİRCİ ÇELİKKOL ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0433-7893 ÖZET Ekonomik büyüme hem ülke ekonomisi hem de o ülkedeki hane halklarının yaşam standartlarının yükseltilmesinde çok önemli bir makro ekonomik değişkendir. Literatürden de bilindiği üzere ekonomik büyümenin istihdam artışı sağlaması beklenir. Ancak son yıllarda büyümenin istihdam yaratmaması tartışılmalara yol açmıştır. Çalışmada; istihdamsız büyüme kavramının ne ölçüde gerçek olduğu, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan Sanayi 4.0'ın istihdam ve ekonomik büyüme üzerinde ne kadar ve nasıl etki ettiği ve Türkiye ekonomisinin nasıl etkilendiği gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bu çalışmada; işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiler incelenirken 1980-2017 yılları arası baz alınmış; Genişletilmiş DickeyFuller Birim Kök Testi ve Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre; büyüme ve işsizlik arasında iki yönlü de ilişki bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: İstihdamsız Büyüme, Ekonomik Büyüme, İşsizlik, İstihdam, Sanayi 4.0 ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics