KAVRAM HARİTASI İLE COVİD 19 TANISI OLAN YAŞLI HASTANIN OLGU SUNUMU

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 01-06
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda hemşirelik eğitiminde özellikle vaka analizinde, klinik uygulamada ve teorik ders anlatımında kullanılan eğitim öğretim tekniklerinden biri kavram haritasıdır. Kavram haritası, var olan bilgilerle yeni bilgiler arasında köprü kurar. Aynı zamanda, öğrencilerin çalışılan konu üzerinde analiz, sentez yeteneklerini artırır ve hastaya holistik bakış açısını sağlar. Bu doğrultuda bu makalede Covid 19’un yaşlıya etkileri, Covid 19 tanısı alan yaşlı bir hastanın verileri ve hemşirelik tanıları iki ayrı kavram haritasıyla sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In recent years, one of the educational teaching techniques used in nursing education, especially in case analysis, clinical practice and theoretical subject is the concept map. The concept map connects with the existing information and new information. At the same time, students increase their ability of analysis and synthesis on the subject of studied and provide the patient with a holistic perspective. Accordingly, in this article, the effects of Covid 19 on the elderly and the data of an elderly patient diagnosed with Covid 19 and nursing diagnoses are presented in two separate concept maps.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics