YAŞ FAKTÖRÜNÜN VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AHLAKINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-77
Language : null
Konu :
Number of pages: 519-532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergileri tam ve eksiksiz olarak toplamak zorlaştı. Bu durum, bireylerin vergiye karşı geliştirdiği algı, tutum ve davranış sürecinin genel olarak belirlenmesini zorunlu kılmıştır. Söz konusu sürece etki eden faktörler ele alındığında, vergi bilinci ve vergi ahlakının verginin ödenmesi hususundaki payının göz ardı edilemeyecek ölçüde büyük olduğu görülmektedir. Günümüzde özellikle vergi gelirlerinin azalmasına sebebiyet veren vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve kayıt dışı ekonomi gibi durumların engellenebilmesi için mükelleflerde vergi bilinci ve vergi ahlakının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Vergi bilinci ve vergi ahlakı gelişmiş bir toplumun vergi kaçırma eğiliminin düşük olacağı bir gerçektir. Bu konuda özellikle yetişmekte olan gençlerin verginin gerekliliğine olan inancının tespit edilmesi, yeni vergi politikaları geliştirebilme ve önlem alabilme imkânı sunacaktır. Bu çalışmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Bingöl İli merkezde öğrenim görmekte olan, yaş aralığı 14 ile 19 yaş arasında değişen, 6.021 orta öğretim öğrencisine anket uygulaması yapılmış, öğrencilerin yaş değişkeni dikkate alınarak, vergi bilinci ve vergi ahlakı seviyeleri ölçülmeye çalışılmış ve yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirilerek, geliştirilen önerilere sonuçlarda yer verilerek çalışma tamamlanmıştır.

Keywords

Abstract

It has become more difficult to collect taxes, which are the most important source of income for the state, in full and in thorough. This situation necessitated the general determination of the perception, attitude and behavior process individuals develop against tax. Nowadaysespecially in order to prevent the situationscausing the decrease in tax revenuessuch as tax evasion, tax avoidance and the informaleconomy is important to develop tax awareness and tax ethics in taxpayers. It is a factthat an advancedsociety with tax consciousness and tax ethics willhave a lowtendency to evadetaxes. In thisstudy, Determining the belief of the tax on the necessity of the tax especially for the youngpeople in the age of growingupwillprovide the opportunity to develop and takemeasures to new tax policies. In thisstudy, 6.021 highschoolstudentswhowerestudying in Bingolcitycenterbetween the ages of 14 and 19, weresurveyed in 2017-2018 academicyear, the students' tax awareness and tax ethics levelsweretried to be measured and the findingsobtained as a result of the analysiswereinterpreted. The results of the researchwereevaluated and the suggestionsweredeveloped and the studywascompleted. The results of the researchwereevaluated and the suggestionsweredeveloped and the studywascompleted.

Keywords


 • Gür, E. (2021). “Yaş Faktörünün Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakına Etkisi” International Social Sciences Studies Journal, (e-

 • ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:77; pp:519-532 YAŞ FAKTÖRÜNÜN VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AHLAKINA ETKİSİ 1 The Effect Of Age Factor On Tax Awareness And Tax Ethics Öğr. Gör. Esra GÜR Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Maliye Programı, Bingöl / Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2081-5322 ÖZET Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergileri tam ve eksiksiz olarak toplamak zorlaştı. Bu durum, bireylerin vergiye karşı geliştirdiği algı, tutum ve davranış sürecinin genel olarak belirlenmesini zorunlu kılmıştır. Söz konusu sürece etki eden faktörler ele alındığında, vergi bilinci ve vergi ahlakının verginin ödenmesi hususundaki payının göz ardı edilemeyecek ölçüde büyük olduğu görülmektedir. Günümüzde özellikle vergi gelirlerinin azalmasına sebebiyet veren vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve kayıt dışı ekonomi gibi durumların engellenebilmesi için mükelleflerde vergi bilinci ve vergi ahlakının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Vergi bilinci ve vergi ahlakı gelişmiş bir toplumun vergi kaçırma eğiliminin düşük olacağı bir gerçektir. Bu konuda özellikle yetişmekte olan gençlerin verginin gerekliliğine olan inancının tespit edilmesi, yeni vergi politikaları geliştirebilme ve önlem alabilme imkânı sunacaktır. Bu çalışmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Bingöl İli merkezde öğrenim görmekte olan, yaş aralığı 14 ile 19 yaş arasında değişen, 6.021 orta öğretim öğrencisine anket uygulaması yapılmış, öğrencilerin yaş değişkeni dikkate alınarak, vergi bilinci ve vergi ahlakı seviyeleri ölçülmeye çalışılmış ve yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirilerek, geliştirilen önerilere sonuçlarda yer verilerek çalışma tamamlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyo Demografik, Vergi Bilinci, Vergi Ahlakı, Vergi Algısı, Ortaöğretim. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics