TRAVMA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE DANIŞMAN YETERLİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4813-4822
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, travma psikolojik danışmanlığı ve danışman yeterliliği konusunu literatür ışığında açıklayarak, psikolojik danışman eğitimine dönük öneriler sunmaktır. Travma, doğal afetler veya insan eliyle oluşan bireye zarar verici olumsuz tüm yaşantıları kapsamaktadır. Bu yaşantılar baş etme süreçlerine ket vurarak kişinin çaresizlik ve acı yaşamasına sebep olmaktadır. Travmaya maruz kalmış bireyler farklı düzeylerde psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilmekte ve bu bireylere yardım etme konusunda danışmanların psikolojik danışmanlık becerilerinin yanı sıra travma ile çalışma yeterliği ve becerilerine sahip olması gerekmektedir. Travma psikolojik danışmanlığı, şiddet, nefret suçları, doğal afet, savaş ve terör gibi çok farklı türde ve farklı düzeylerdeki travmatik yaşantılar sonrası bireylere sunulan kapsamlı ve çok disiplinli bir rehberdir. Travma ile çalışacak yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan psikolojik danışmanların sürece ilişkin kendilerini yetersiz hissetmeleri ve zamanla ikincil travma ve tükenmişlik yaşayacakları söylenebilir. Günümüzde travma psikolojik danışmanlığının önemi de daha da artarken, danışanların artan psikolojik ihtiyaçlarına cevap verme konusunda danışmanların travma danışmanlığı alanında uzmanlaşmaları bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain the subject of trauma counseling and counseling competence in the light of the literature and to provide suggestions for counseling training. It includes trauma, natural disasters or all negative experiences that are harmful to the individual. These experiences cause the person to experience despair and pain by inhibiting the coping processes. Individuals exposed to trauma may need psychological support at different levels and counselors should have the competence and skills to work with trauma as well as psychological counseling skills in helping these individuals. Trauma counseling is a comprehensive and multidisciplinary guide offered to individuals after traumatic experiences of many different types and levels, such as violence, hate crimes, natural disasters, war and terror. It can be said that psychological counselors who do not have sufficient knowledge and skills to work with trauma feel inadequate about the process and will experience secondary trauma and burnout over time. Nowadays, while the importance of trauma counseling is increasing, it is a necessity for the counselors to specialize in trauma counseling in order to respond to the increasing psychological needs of the clients.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics