COVİD 19 SÜRECİNDE KRİZE ADAPTASYON: YÖNETİMDE ÇEVİKLİK VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 4920-4928
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19, öncelikle yüksek bulaşma oranı ve küresel ölçeklenebilirliği nedeniyle kolayca çözülemeyen, zorlayıcı bir küresel sorun olarak kabul edilmiştir. COVID ‐ 19 ile ilgili karar alma süreci, birçok kurumdaki süreçlere, özellikle gerekli süreci izleme, ön değerlendirme, müzakere ve disiplin farklılıklarına izin verme dereceleri bakımından tarihsel rol üstlenmiştir. COVID‐19 aracılığıyla çeviklik deneyimi, mevcut katmanların ve takdir kümelerinin sürdürülebilir olup olmadığı, süreçlerinin gelecekteki esnek düşünme ve esneklik geliştirme derecesine izin verip vermediği, krize karşı örgütsel ve kurumsal tepkileri anlamak, iş, istihdam ve liderlik üzerindeki etkilerini araştırmak, tedarik zinciri sorunları ışığında uluslararası işletmeler üzerindeki etkileri değerlendirmek, bireysel tüketim kalıpları ve riske karşı tutumlar üzerindeki etkileri aydınlatmak, krizin mali sonuçlarını ve bunların nasıl azaltılabileceği ve politika müdahalelerinin ilerlemesinin ve etkilerinin modellenmesi gibi konularda karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada COVİD-19 kapsamında işletmelerin yeni koşullara adaptasyonunun ölçeğine, kapsamına, hızına, kalitesine ve topluluklarımızdaki yeni öğretim yöntemleri ile deney yapma alışkanlıklarına tanıklık etmek noktasında yapılanlar, yönetimde çeviklik açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır. Araştırmanın evrenini ekonomi açısından Türkiye’de yapılan uygulamalar oluşturacaktır. Çalışmada çeviklik ve yönetim konuları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

COVID-19 has been recognized as a challenging global problem that cannot be easily solved, primarily due to its high transmission rate and global scalability. The decision-making process regarding COVID-19 has played a historical role in the processes in many institutions, especially in terms of the degree to which they allow for monitoring, pre-evaluation, negotiation and disciplinary differences. Agile experience through COVID ‐ 19, whether existing tiers and appreciation clusters are sustainable, whether their processes allow for a future degree of flexible thinking and flexibility, understanding organizational and institutional responses to the crisis, investigating their impact on business, employment and leadership, international in light of supply chain issues Assessing the impacts on businesses, illuminating the effects on individual consumption patterns and attitudes towards risk, the financial consequences of the crisis and how they can be mitigated, and modeling the progress and impact of policy interventions. In this study, what is done to witness the scale, scope, speed, quality of the adaptation of enterprises to new conditions and the habits of experimenting with new teaching methods in our communities within the scope of COVID-19 will be evaluated in terms of agility in management. The population of the study in terms of the economy will create applications made in Turkey. Agility and management issues will be evaluated in the study.

Keywords