TARİHİ KENTSEL ALANLARDAKİ YENİLEME UYGULAMALARINDA KÜLTÜR EKONOMİLERİNİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4717-4728
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentler politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlere bağlı olarak sürekli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadırlar. Endüstriyel döneme damgasını vuran itici güçler endüstri sonrası toplumlarda yerini yeni faktörlere bırakmıştır. Üretim yapısından yönetim yapısına ve sosyo ekonomik yapıya kadar çeşitli alanlarda yaşanan bu dönüşüm, tarihi kent merkezlerini hızlı bir çöküntüleşme sürecine girdirmiştir. Bu bağlamda son 30 yıldır kentsel ve kültürel politikalar köhnemiş tarihi kent merkezlerinin yenilenmesi ve yeniden canlandırılmasında kültürü önemli bir kaynak olarak görmekte ve kültüre çeşitli misyonlar yüklemektedir. Literatürde kültürün tarihi kent merkezlerinde yaşanan çeşitli problemlerin çözümüne ne derece katkıda bulunduğuna dair çeşitli tartışmalar yaşanmaktadır. Bu makalede kültür kavramı kentsel planlama literatürü kapsamında ele alınmıştır. Kültür ekonomisi ve yarattığı kentsel mekân ilişkisi çerçevesinde kültür öncülüğündeki kentsel dönüşüm yaklaşımları irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Cities are going through a continuous process of change and transformation depending on political, economic, social, cultural and environmental factors. Driving forces that left their mark on the industrial era have been replaced by new factors in post-industrial societies. This transformation, experienced in various fields from the production structure to the governance structure and socio-economic structure, has put historical urban centers into a rapid collapse process. In this context, for the last 30 years, urban and cultural policies see culture as an important resource in the renovation and revitalization of collapsed historical urban centers and assign various missions on the culture. In the literature, there are various discussions about the extent to which culture contributes to the solution of various problems in historical urban centers. In this article, the concept of culture is discussed in the context of urban planning literature. Within the framework of the relationship between cultural economy and urban space it creates, cultural-led urban transformation approaches are examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics