SON DÖNEM TÜRK FİLMLERİNDE KİNETİK TİPOGRAFİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4700-4716
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet: Amaç: Hareketli tipografi, kinetik tipografi veya animasyonlu tipografi gibi çeşitli isimlerle adlandırılan, yazının hareketlendirilmesiyle yaratılan bu yeni tasarım ve iletişim aracının, insanların yaşayış ve algılama biçimleri üzerindeki konumunu sinema filmlerindeki uygulamalarına dayandırılarak araştırmaktır. Yöntem: Çalışma kaynak tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Makale içerik olarak grafik tasarımın tarihsel gelişim sürecinden başlayarak; Johannes Gutenberg’in hareketli hurufat sistemli matbaayı bularak tipografinin temellerini oluşturduğu döneme ve 20.yüzyıl itibariyle gelişen modern sanat akımlarının tipografiye doğrudan ve dolaylı yoldan etkilerine değinmiştir. Gelişen bilgi teknolojileri ile kağıt dışında yeni mekanlar bulan tipografinin hareketlenerek günümüzdeki tasarımlarda boy göstermesi ile yerli sinema filmlerinin jeneriklerinde kullanılmaya başlanan tasarımlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmaları ve baz alınan 2000’li yıllar sonrası yerli sinema filmlerinin jeneriklerinin biçim ve kompozisyonları incelendiğinde hareketli tipografik unsurlar doğru kullanıldığında izleyicinin algı ve dikkatini yoğunlaştırmakta ve mesajın iletilmesini kolaylaştırmaktadır. Sonuç: Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte tipografinin font olarak bilgisayarlara girmesi ve dijital tasarım programları içerisinde yer alması kullanıcılara ve tasarımcılara geniş bir kullanım imkanı sunmuştur. Başlangıçta sadece isim kartlarından oluşan jenerikler sinema ve teknolojinin gelişmesiyle farklı bir görev üstlenmiştir. Artık film başlamadan önce izleyiciyi duygusal ve biyolojik olarak filme hazırlamak, filmin içeriği ve kurgusu hakkında bilgi ve ipuçları vermek amacıyla film jenerikleri daha etkili kullanılmaya başlanmıştır. Tüm bu gelişmeler jenerikleri izleyici ile konuşan elemanlar haline getirmiştir. Bu nedenle jenerik tasarımları da film kadar değer gören yapıtlar olmuşlardır.

Keywords

Abstract

Abstract: Aim: A new design and communication tool which is named as moving typography,kinetic typography or animated typography to be created by animating the text. It is aimed to investigate the position of the tool on lifestyle and perception forms based on its applications in Turkish movies. Method: The study, was proceeded with literature review method, begins with the historical development period of graphic design followed by the foundation of typography with the invention of Johannes Gutenberg's movable printing press which became the fundemantal of typography, then continues with direct and indirect effects of the modern art movements developing as of the 20th century on typography. With developing computer technologies, typography has started to find new places out of paper and has emerged to become animated in today’s design and also started to use in sequences in Turkish movies. All these points are investigated in detail. Results: Based on the study, making of literature resarch and reviewing the Turkish movie sequences after 2000 years, shown us that if it had used correctly, it intensifies the perception and attention of the viewer and facilitates the transmission of the message. Generics, which initially consisted of only name cards, assumed a different task with the development of cinema and technology. Now, before the movie starts, movie credits are used more effectively in order to prepare the audience for the film emotionally and biologically, and to give information and clues about the content and editing of the film. All these developments have made the generics elements that speak to the audience. For this reason, generic designs have been works that are valued as much as film.

Keywords


 • Karapekmez, A.V. & Gülaçtı, İ.E. (2020). “Son Dönem Türk Filmlerinde Kinetik Tipografi Uygulamalarının İncelenmesi”

 • International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:72; pp:4700-4716. SON DÖNEM TÜRK FİLMLERİNDE KİNETİK TİPOGRAFİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ Research Of Kinetic Typography Applications In Last Term Turkish Movie Examples Artür Vahe KARAPEKMEZ Sorumlu Yazar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İnteraktif Medya Tasarımı Yüksek Lisans, İstanbul/TÜRKİYE ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7704-750X Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı, İstanbul/TÜRKİYE ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6786-479X ÖZET Amaç: Hareketli tipografi, kinetik tipografi veya animasyonlu tipografi gibi çeşitli isimlerle adlandırılan, yazının hareketlendirilmesiyle yaratılan bu yeni tasarım ve iletişim aracının, insanların yaşayış ve algılama biçimleri üzerindeki konumunu sinema filmlerindeki uygulamalarına dayandırılarak araştırmaktır. Yöntem: Çalışma kaynak tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Makale içerik olarak grafik tasarımın tarihsel gelişim sürecinden başlayarak; Johannes Gutenberg’in hareketli hurufat sistemli matbaayı bularak tipografinin temellerini oluşturduğu döneme ve 20.yüzyıl itibariyle gelişen modern sanat akımlarının tipografiye doğrudan ve dolaylı yoldan etkilerine değinmiştir. Gelişen bilgi teknolojileri ile kağıt dışında yeni mekanlar bulan tipografinin hareketlenerek günümüzdeki tasarımlarda boy göstermesi ile yerli sinema filmlerinin jeneriklerinde kullanılmaya başlanan tasarımlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmaları ve baz alınan 2000’li yıllar sonrası yerli sinema filmlerinin jeneriklerinin biçim ve kompozisyonları incelendiğinde hareketli tipografik unsurlar doğru kullanıldığında izleyicinin algı ve dikkatini yoğunlaştırmakta ve mesajın iletilmesini kolaylaştırmaktadır. Sonuç: Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte tipografinin font olarak bilgisayarlara girmesi ve dijital tasarım programları içerisinde yer alması kullanıcılara ve tasarımcılara geniş bir kullanım imkanı sunmuştur. Başlangıçta sadece isim kartlarından oluşan jenerikler sinema ve teknolojinin gelişmesiyle farklı bir görev üstlenmiştir. Artık film başlamadan önce izleyiciyi duygusal ve biyolojik olarak filme hazırlamak, filmin içeriği ve kurgusu hakkında bilgi ve ipuçları vermek amacıyla film jenerikleri daha etkili kullanılmaya başlanmıştır. Tüm bu gelişmeler jenerikleri izleyici ile konuşan elemanlar haline getirmiştir. Bu nedenle jenerik tasarımları da film kadar değer gören yapıtlar olmuşlardır. Anahtar Kelimeler: Kinetik Tipografi, Jeneriklerde Hareketli Tipografi, Tipografik Animasyon

                                                                                                    
 • Article Statistics