TÜRK OKÇULUĞU VE GELENEKSEL YAYLARIN AERODİNAMİK YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4663-4677
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk okçuluğunda kullanılan geleneksel yaylar diğer medeniyetlerin yaylarının aksine bileşik, birden fazla parçadan oluşmaktadır. Genel olarak Türk yayları, dış tarafı uzayan, iç tarafı ise sıkışma yeteneğine sahip olup gerildiğinde ortaya çıkan enerjiyi oka aktarma prensibine dayalı olarak çalışır. Farklı boyut ve farklı aerodinamik yapıya sahip parçalar bir araya geldiğinde her biri ayrı bir direnç oluşturmakta iken yapışma kesiti arttıkça esneklik kabiliyetinin yükseldiği gözlenmiştir. Yayda sal bölümü ile kasan arasındaki ters direnç; salın esnek, kasan bölümünün ise esnemeyen gövde kalınlığına sahip olmasından kaynaklanır ki bu enerjinin biriktiği ve gerilimin en yüksek noktaya ulaştığı kısımdır. Bu bölümdeki malzemenin yapısal farklılığının yaydaki çekiş gücünü artırdığı görülmüştür. Sonuç olarak; Geleneksel bileşik Türk yayını oluşturan parçaların sayısının artması yayın esneklik kabiliyetini artırırken, birleştirilen parçaların farklı aerodinamik yapıya sahip olması yayın yüksek gerilime ulaşmasında etkili olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Traditional bows which used in Turkish archery, in contrast to other cultural bows, are compound and consist of multiple parts. Generally, Turkish bows, that have abilities as extending outer part, and squeezing inner part, work based on energy transfer principle that is from bow to arrow at tension phase. It was observed when sticking section increased, flexibility ability showed arise, because of combination of parts that have different shape and aerodynamic structure. Reverse resistance between release and casing section is caused of non-flexible casing section body thickness and flexible release section. This resistance is a point of accumulated energy and highest tension. It was observed that structural difference of the material that used in this section can affect to pulling power of bow. In conclusion, it could be said that increasing the number of parts can affect flexibility ability of bow, and that the aerodynamic structure of joined parts can affect higher tension on bow.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics