İÇERİK ANALİZİNDEKİ ÖRNEKLEM SORUNUNUN SİSTEMATİK ÖRNEKLEME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: KREJCİE VE MORGAN TABLOSU’NUN KULLANILMASI BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3829-3835
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, -Keskin ve Çilingir (2010), Başar ve Yılmaz (2011), Sert, Kurtoğlu, Akıncı ve Seferoğlu (2012), Kaya, Fışkın ve Nas (2013), Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar (2014), Karadal, Eser ve Saygın (2014), Seeleman, Essink-Bot, Stronks ve Ingleby (2015), Bengtsson (2016), Çilingir (2017), Erlingsson ve Brysiewicz (2017), Kıran (2018), Kıranlı Güngör (2018), Koşar (2018), Uygun ve Sönmez (2019), Süklüm ve Hiçyorulmaz (2019) gibi çalışmaların ışığında- içerik analizindeki en önemli sorun olarak nitelendirilen örneklem (Koçak ve Arun, 2006: 22) üzerine odaklanmaktır. Örneklem konusunda yapılan olasılığa dayalı ve olasılık dışı ayrımı (Koçak ve Arun, 2006: 25) arasından, çalışmanın genel kapsamı bakımından olasılığa dayalı örnekleme türleri üzerine odaklanılmıştır. Daha da daraltıcı bir kapsam çerçevesinde, sistematik örneklemenin bu çalışmada ele alındığı söylenebilir. Sistematik örnekleme çerçevesinde, örnek seçimi açısından nasıl daha doğru sonuçların elde edilebilirliği, araştırmanın temel sorusu olarak belirlenmiştir. Bu sorunun cevabı ise Krejcie ve Morgan’ın (1970) tablosunun kullanımı ile verilmiştir. Ommani ve Chizari (2005), Akpofure, Ikhifa, Grace, Imide, Israel ve Okokoyo (2006), Baştürk (2007), Semerci (2007), Adhikari (2008), Fah (2009), Larson, Smith ve Donham (2010), Slabbert ve Viviers (2011), Jaafari, Karami ve Soleimani (2012), Davoudi ve Allahyari (2013), Chikuta (2014), Taghavi, Ebrahimzadeh, Bhramzadh ve Masoumeh (2014), Çobanoğlu ve Öğretir (2015), Yücel ve Koçak (2016), Burger (2016), Kambaga (2016), Darabinia, Gorji ve Gholami (2017), Nobar ve Rostamzadeh (2018), Njue, Mulwa, Kyalo ve Mbugua (2019), Krejcie ve Morgan’ın (1970) Tablosu’nu kullanmışlardır.

Keywords

Abstract

This study aims to focus on the problems, especially the most important problem, in sampling (Koçak and Arun, 2006: 22) which plays an important role in content analysis -in the light of the studies like Keskin and Çilingir (2010), Başar and Yılmaz (2011), Sert, Kurtoğlu, Akıncı and Seferoğlu (2012), Kaya, Fışkın and Nas (2013), Selçuk, Palancı, Kandemir and Dündar (2014), Karadal, Eser and Saygın (2014), Seeleman, Essink-Bot, Stronks and Ingleby (2015), Bengtsson (2016), Çilingir (2017), Erlingsson and Brysiewicz (2017), Kıran (2018), Kıranlı Güngör (2018), Koşar (2018), Uygun and Sönmez (2019), Süklüm and Hiçyorulmaz (2019)-. Among the probability sampling and non-probability sampling (Koçak and Arun, 2006: 25) methods, this study focuses on the type of probability sampling through the overall scope of the study. Within a narrower scope, it can be said that systematic sampling is handled in this study. The main research question has been specified as how to obtain more accurate results in selection of samples within the systematic sampling framework. The answer of this question was given by the use of the table of Krejcie and Morgan (1970). Ommani and Chizari (2005), Akpofure, Ikhifa, Grace, Imide, Israel and Okokoyo (2006), Baştürk (2007), Semerci (2007), Adhikari (2008), Fah (2009), Larson, Smith and Donham (2010), Slabbert and Viviers (2011), Jaafari, Karami and Soleimani (2012), Davoudi and Allahyari (2013), Chikuta (2014), Taghavi, Ebrahimzadeh, Bhramzadh and Masoumeh (2014), Çobanoğlu and Öğretir (2015), Yücel and Koçak (2016), Burger (2016), Kambaga (2016), Darabinia, Gorji and Gholami (2017), Nobar and Rostamzadeh (2018), Njue, Mulwa, Kyalo and Mbugua (2019) used the table of Krejcie and Morgan (1970).

Keywords