ÖZEL GÜVENLİK ÖRGÜTLERİNİN YÖNETSEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN İŞ MEMNUNİYETİYLE İLGİLİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3917-3934
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de kamu güvenliği yurtiçi ve yurtdışında kolluk kuvvetleri aracılığı ile sağlamaktadır. Ancak son dönemde ihtiyaca hasıl olarak gerek kamu da gerekse de tüzel ve özel kurumlarda güvenliği sağlamada kolluğa yardımcı olarak özel güvenlik hizmetleri veren kurumlar boy göstermeye başlamıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin önde gelen bir kamu üniversitesinin birinin özel güvenlik personeli özelinde iş memnuniyeti ölçeğinden yola çıkarak anket tekniği ile güvenlik denilen olgunun dünyada ve Türkiye'de çıkış nedenine, gelişimine, yönetim ve güvenlik kavramlarından yola çıkılarak özel güvenlik sisteminde karşılaşılan sorunlarına bilimsel paradigma getirmek amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de bugüne kadar özel güvenlik olgusu üzerine yeterli sayıda inceleme yapılmamış olup özel güvenlik hizmetlerindeki sorunların çözümüne yol göstermesi açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Public security in Turkey is provided through law enforcement agencies at home and abroad. However, recently, the institutions that provide private security services have started to show importance by assisting law enforcement in providing security in both public and legal and private institutions. The purpose of the study, Turkey's leading public university of one private security staff specially in the job satisfaction scale from the road Taking survey technique with security called mature in the world and output cause in Turkey, development, starting from management and security concept of scientific paradigm to the problems encountered in the private security system is intended to bring. In addition, a sufficient number of views on private security cases is yet so far in Turkey is important in terms of showing the way to the solution of problems in private security services.

Keywords