HAVACILIKTA EMNİYET KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3935-3944
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Havacılık yüksek riskli sektörlerden bir tanesidir. Emniyet önde gelen değerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Emniyet Yönetim Sistemi öncelikle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından önerilen uygulama olarak tanıtılmıştır. Günümüzde zorunlu olarak havacılık organizasyonları Emniyet Yönetim Sistemleri kurmuştur ve uygulamaktadır. EYS’nin uygulanmasında çeşitli problemler yaşanmaktadır. Yaşanan ve yaşanacak problemlere çözüm olarak da emniyet kültürü uygulamaları önerilmektedir. Emniyet kültürü geliştirmek ise oldukça zordur. Emniyet kültürü geliştirmek için kullanılan çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmada öncelikle emniyet kültürü tanıtılmış, emniyet kültürü geliştirme yöntemleri tanıtılmış ve DuPont-Bradley eğrisinin bu yöntemler içerisinde önemine yer verilmiştir. Emniyet kültürü geliştirmek için organizasyonlara öneriler de sonuç bölümünde yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Aviation is one of the high risk sectors. Safety is considered one of the leading values. The Safety Management System was first introduced as the practice proposed by the International Civil Aviation Organization and then the Civil Aviation General Directorate. Today, aviation organizations have established and implemented Safety Management Systems. There are various problems in the implementation of SMS. Safety culture practices are recommended as a solution to the problems experienced and to be experienced. Developing a safety culture is quite difficult. Various methods are used to develop safety culture. In this study, firstly, safety culture is introduced, safety culture development methods are introduced and the importance of the DuPont-Bradley curve in these methods is given. Recommendations to organizations to develop safety culture are also included in the conclusion.

Keywords