AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÖZELİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Author:

Year-Number: 2020-70
Number of pages: 4257-4264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca erkek egemen toplumlar yoğunlukta olmuş; hemen her toplumda kadınlar güçsüz ve muhtaç kesim olarak görülmüştür. Erkekler her zaman çeşitli hakların sahipleri olmuş kadınlara bu haklar ya hiç verilmemiş ya da erkeklerden çok sonra verilmiştir. Bu durum zamanla; özelde kadınları, genelde hükümeti ve uluslararası kuruluşları rahatsız etmeye başlamıştır. Kadınlar, var olduklarını çeşitli etkinliklerle duyurmaya çalışmış; hükümetler, kanunlarını kadınların mağduriyetini giderme yönünde değiştirmeye başlamış ve uluslararası kuruluşlar, hükümetleri teşvik etmek adına sözleşmelere önem vermeye başlamıştır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu noktada önem kazanmış, sözleşmenin en temel ilkelerinden olan ‘eşitlik’ ilkesinin taraf devletler tarafından ihlal edilmesi durumunda bu devletlerin vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkı tanınmış ve bu hak imzacı devletlerce teyit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Throughout history, male dominated societies have seen intensified women as weak and needy. Men have always been given these rights to women who have various rights, or they are given after men long after. This is the case; in particular women, often the government and international organizations. Women have tried to announce their existence through various activities; governments have begun to change their laws to eliminate women's grievances and international organizations have begun to give importance to contracts in order to encourage governments. In particular, the European Human Rights Convention has gained importance at this point, and if the ‘principle of equality’, one of the basic principles of the Convention, is violated by the participating states, the citizens of these states have been granted the right to appeal to the European Court of Human Rights and this right has been confirmed by the signatory states.

Keywords