TÜRKİYE’DE SURİYELİLERE DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4387-4399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2011 yılında Suriye’de baş gösteren iç savaş sonrası günümüzün en büyük insani krizlerinden biri yaşanmıştır. Bu kriz sonrası Suriye sınırından Türkiye sınırına kitlesel göç akımı başlamıştır. 2020 yılı itibari ile Türkiye’de 3,5 milyonu aşkın Suriyeli bulunmaktadır. Yaklaşık dokuz yıldır süren iç savaşın bitmemesi ile bu sayının giderek artması ve bitmeyen göç akışı, farklı bir ülkede yeni bir yaşam kurmaya çalışan Suriyelilerin ekonomik, sosyal ve hukuki anlamda pek çok sorunla karşılaşmasına kapı aralamıştır. Yapılan bu çalışmada geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik destek faaliyetinde bulunan yerli ve Suriye menşeli sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda kuruluşların ekonomik, sosyal ve hukuki alandaki yardım ve destek faaliyetleri ortaya konulmuştur. Bu çalışma, nitel araştırma modeli çerçevesinde oluşturulmuş olup elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the biggest humanitarian crises of today has been experienced after the civil war that started in Syria in 2011. This crisis after the Syrian border to the border with Turkey began mass migration flow. As of 2020, there are more than 3.5 million Syrians in Turkey. The fact that the number of civil wars that have continued for almost nine years has not ended, and that this number has increased gradually and the flow of immigration have opened the door for Syrians trying to establish a new life in a different country to face many economic, social and legal problems. In this study, interviews were made with the local and Syrian non-governmental organizations officials who support the Syrian refugees. As a result of these meetings, the aid and support activities of the organizations in the economic, social and legal fields were revealed. This study was created within the framework of qualitative research model and the data obtained were evaluated through descriptive analysis.

Keywords